Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,185,476
Đang trực tuyến: 47
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 04/10/2018 10:23:49 AM)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp 10
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra
Chiều ngày 02/10 và sáng 03/10/2018 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp 10. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng, phó chuyên trách và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế và Ban Văn hóa Xã hội, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra 04 dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau: (1) Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới (thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND); (2) Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (3) Quy định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (4) Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách ghi nhận, tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Thanh Huyền
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu