Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,109,762
Đang trực tuyến: 141
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tại kỳ họp QH
(Đăng lúc: 31/10/2018 05:01:36 PM)
Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi đạt nhiều kết quả quan trọng
Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS&MN) được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã có nhiều chính sách được ban hành, tạo ra các điều kiện để các dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa và chuyên môn, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống... giúp giảm dần khoảng cách về các mặt của đời sống xã hội. Hiện nay, có 118 chương trình, chính sách đang có hiệu lực triển khai thực hiện ở vùng DTTS&MN, trong đó có 54 chính sách trực tiếp và 64 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2018 về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 chính sách trực tiếp và 36 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách đã có để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đem lại nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể:

- Về công tác giảm nghèo bền vững: Thực hiện đạt kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đề ra. Từ năm 2016 đến năm 2018, thực hiện Chương trình 135, đã đầu tư 9.106 công trình, duy tu, bảo dưỡng 3.295 công trình; hỗ trợ trực tiếp cho 1,512 triệu hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời thúc đẩy tăng dự nợ tín dụng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40%. Có 8 huyện thoát khỏi huyện nghèo (trong đó có huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi); 14 huyện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo; 34 xã đủ điều kiện ra khỏi diện đầu tư theo chương trình 135.

- Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đạt kết quả bước đầu quan trọng. Đến tháng 8/2018, đã có 1.052 xã vùng DTTS&MN được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Về phát triển giáo dục, đào tạo:bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào DTTS. Mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non, trường phổ thông ở vùng DTTS&MN tiếp tục được củng cố, mở rộng, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường dự bị đại học dân tộc. Hiện nay, 100% xã vùng DTTS&MN có trường THCS, trường tiểu học; hầu hết các xã có trường, lớp học mầm non.

- Công tác chăm sóc sức khỏe: Được quan tâm đầu tư, có sự chuyển biến tích cực, tiến bộ. Đã thực hiện đầu tư xây dựng 433 trạm y tế xã vùng DTTS&MN; cấp miễn phí thẻ BHYT cho 20,705 triệu lượt đồng bào DTTS; tăng cường y tế dự phòng và bố trí bác sỹ về làm việc tại trạm y tế xã, đạt 87,5%. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết được đẩy mạnh tuyên truyền và đẩy lùi nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng giống nòi của một số DTTS.

- Về công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp: Được chú trọng hơn, có nhiều hình thức kết hợp với phát triển du lịch để vừa phát triển, truyền bá các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc vừa phát triển kinh tế. Hiện nay, có 03 di tích quốc gia, 08 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh liên quan đến đồng bào DTTS được xếp hạng di tích quốc gia; có 126 di sản văn hóa phi vật thể, 276 nghệ nhân ưu tú là người DTTS.

Ngoài ra, đời sống tinh thần có nhiều thay đổi; thông tin, truyền thông phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin, liên lạc của nhân dân.

 

(Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi Ngân hàng Techcombank hỗ trợ kinh phí xây Trường tiểu học Trà Lãnh, huyện Tây Trà)

Mặc dù có sự thay đổi rất lớn, nhưng đời sống người dân vùng DTTS&MN còn khó khăn. Thu nhập bình quân của hộ đồng bào DTTS nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập trong khu vực; tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao trong số hộ nghèo của cả nước. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa tuy đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp; mức độ tiếp cận các dịch vụ còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, Chính phủ tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt các chính sách dân tộc đã ban hành; làm chuyển biến rõ rệt đời sống của đồng bào ở vùng DTTS, nhất là Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây duyên hải miền Trung.

                                                                                       

Văn Tân
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu