Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,914
Đang trực tuyến: 153
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 11/12/2018 01:30:04 PM)
Một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại kỳ họp lần thứ 12
Theo chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, sáng 11-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã có bài phát biểu tại kỳ họp. Sau khi điểm lại tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng năm 2018 của tỉnh đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định một số giải pháp quan trọng cần phải tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 như sau:

1) Về phát triển kinh tế

Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách; tích cực cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát triển nông nghiệp, kinh tế biển; xây dựng nông thôn mới; phát triển nhanh các ngành thương mại, dịch vụ; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Tổ chức lập và trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2030; phối hợp với Bộ, ngành Trung ương xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch Quốc gia. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi; Quy hoạch cốt nền thoát, thoát nước mưa và Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị trên địa bàn tỉnh. Triển khai điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất...

Kịp thời đưa các cơ chế, chính sách đã ban hành phát huy hiệu quả trong thực tiễn; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, nhất là chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng ưu tiên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư nhanh gọn, kịp thời. Tổ chức xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo đối tượng và địa chỉ cụ thể.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng tại các huyện. Tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch phát triển dịch vụ, du lịch. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 8,0-8,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 560 triệu USD, tăng 3,7% so với năm 2018.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án lớn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như: Đường tránh lũ cứu nạn cứu hộ các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, cầu Cửa Đại, cảng Bến Đình... Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng, đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước... Triển khai đầu tư Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2a; đường nối cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong giai đoạn 1....

Huy động các nguồn lực và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các nhà đầu tư đầu tư thành phố giáo dục quốc tế, Bệnh viên đa khoa chất lượng cao, Công viên hòa bình Mỹ Lai,...; đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; đầu tư nâng cấp trang thiết bị các bệnh viện, trung tâm, trạm y tế cơ sở, hệ thống xử lý chất thải y tế tập trung.

Thực hiện nghiêm quy định về đánh giá, xác định trữ lượng; đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, đá, sỏi,...) và quyền sử dụng đất; rà soát, kiểm tra, xử lý các mỏ khoáng sản thực hiện không đúng quy định về khai thác, phục hồi môi trường.

Có kế hoạch lâu dài, bền vững đối với công tác xử lý rác thải. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; kịp thời khắc phục bồi lấp, sạt lở cửa sông, cửa biển, nhất là trong mùa mưa bão.

2. Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Thực hiện có hiệu quả phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Chuẩn hóa và nâng chuẩn đội ngũ giáo viên theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiếp tục đầu tư, sửa chữa, chống xuống cấp các cơ sở giáo dục nhằm hạn chế nguy cơ rớt chuẩn. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập, nhất là giáo dục nghề nghiệp ở những nơi có điều kiện.

Tiếp tục triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Phấn đấu có 86% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế.

Thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng tỷ lệ đào tạo nghề lên 53%. Phấn đấu đưa 1.900 lao động xuất khẩu. Thực hiện đầy đủ, toàn diện và kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,6%/năm, trong đó miền núi giảm 5,48%/năm.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của tỉnh, của cả nước. Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Phát động phong trào thể dục thể thao sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch.

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; triển khai có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu, phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII

3. Về lĩnh vực nội chính, quốc phòng và an ninh

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Triển khai, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018 sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Quyết tâm thực hiện cải cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Đưa phần lớn các thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với mục tiêu “Công khai - Minh bạch - Chất lượng - Đúng hẹn”. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm người đúng đầu cơ quan, tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Triển khai thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không đáp ứng 50% cả hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Tăng cường công tác đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng ngừa tai nạn lao động; phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân về hành nghề kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không xâm phạm vùng biển các nước để khai thác thủy sản.


 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu