Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,903
Đang trực tuyến: 142
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 11/12/2018 06:06:23 PM)
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện lấy phiếu tín nhiệm
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; ngày họp thứ nhất (11/12/2018) kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: 7 chức danh thuộc HĐND tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban) và 21 chức danh thuộc UBND tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh).

Nhìn chung, công tác chuẩn bị trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chu đáo, nghiêm túc và đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình theo quy định (từ việc hướng dẫn người được lấy phiếu tín nhiệm viết báo cáo; gửi các báo cáo cho các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến và dự kiến thời điểm để Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm…). Báo cáo của những người được lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo được các nội dung yêu cầu; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện trách nhiệm tham gia lấy phiếu tín nhiệm, trên cơ sở cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện mức độ tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đa số các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm nhận được sự đồng thuận, tín nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh. Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động và làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Kết quả cụ thể như sau:  

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Kết quả

Mức tín nhiệm

Số lượng

%

1

Bùi Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao

47

85.5

Tín nhiệm

6

10.9

Tín nhiệm thấp

1

1.8

2

Đinh Thị Hồng Minh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao

46

83.6

Tín nhiệm

7

12.7

Tín nhiệm thấp

0

0.0

3

Võ Phiên

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao

40

72.7

Tín nhiệm

13

23.6

Tín nhiệm thấp

0

0.0

4

Tôn Long Hiếu

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao

33

60.0

Tín nhiệm

20

36.4

Tín nhiệm thấp

0

0.0

5

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao

36

65.5

Tín nhiệm

17

30.9

Tín nhiệm thấp

0

0.0

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao

34

61.8

Tín nhiệm

18

32.7

Tín nhiệm thấp

1

1.8

7

Hồ Ngọc Thịnh

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao

30

54.5

Tín nhiệm

23

41.8

Tín nhiệm thấp

0

0.0

8

Trần Ngọc Căng

Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

31

56.4

Tín nhiệm

16

29.1

Tín nhiệm thấp

7

12.7

9

Nguyễn Tăng Bính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

36

65.5

Tín nhiệm

16

29.1

Tín nhiệm thấp

2

3.6

10

Đặng Ngọc Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

34

61.8

Tín nhiệm

20

36.4

Tín nhiệm thấp

0

0.0

11

Nguyễn Thanh Trang

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

45

81.8

Tín nhiệm

9

16.4

Tín nhiệm thấp

0

0.0

12

Nguyễn Tấn Lâm

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

44

80.0

Tín nhiệm

10

18.2

Tín nhiệm thấp

0

0.0

13

Lữ Ngọc Bình

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

35

63.6

Tín nhiệm

17

30.9

Tín nhiệm thấp

2

3.6

14

Huỳnh Chánh

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

41

74.5

Tín nhiệm

13

23.6

Tín nhiệm thấp

0

0.0

15

Đoàn Dụng

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

35

63.6

Tín nhiệm

17

30.9

Tín nhiệm thấp

2

3.6

16

Nguyễn Minh Đạo

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

30

54.5

Tín nhiệm

22

40.0

Tín nhiệm thấp

2

3.6

17

Nguyễn Tấn Đức

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

33

60.0

Tín nhiệm

21

38.2

Tín nhiệm thấp

0

0.0

18

Đỗ Minh Hải

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

20

36.4

Tín nhiệm

26

47.3

Tín nhiệm thấp

8

14.5

19

Trần Phước Hiền

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

29

52.7

Tín nhiệm

19

34.5

Tín nhiệm thấp

5

9.1

20

Nguyễn Phong

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

31

56.4

Tín nhiệm

23

41.8

Tín nhiệm thấp

0

0.0

21

Đỗ Văn Phu

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

25

45.5

Tín nhiệm

28

50.9

Tín nhiệm thấp

1

1.8

22

Hà Hoàng Việt Phương

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

40

72.7

Tín nhiệm

12

21.8

Tín nhiệm thấp

2

3.6

23

Lương Kim Sơn

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

33

60.0

Tín nhiệm

21

38.2

Tín nhiệm thấp

0

0.0

24

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

31

56.4

Tín nhiệm

19

34.5

Tín nhiệm thấp

4

7.3

25

Nguyễn Trung Tập

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

32

58.2

Tín nhiệm

21

38.2

Tín nhiệm thấp

1

1.8

26

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

20

36.4

Tín nhiệm

31

56.4

Tín nhiệm thấp

3

5.5

27

Hồ Văn Thế

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

11

20.0

Tín nhiệm

31

56.4

Tín nhiệm thấp

12

21.8

28

Dương Văn Tô

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

36

65.5

Tín nhiệm

18

32.7

Tín nhiệm thấp

0

0.0

29

Nguyễn Minh Trí

Ủy viên UBND tỉnh

Tín nhiệm cao

19

34.5

Tín nhiệm

27

49.1

Tín nhiệm thấp

8

14.5

  

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu