Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,930
Đang trực tuyến: 165
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 11/12/2018 06:06:23 PM)
Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Sáng 11/12/2018, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBNTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh xác định với tính chất kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh có nhiệm vụ tập trung xem xét các báo cáo, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, cùng nhiều mặt công tác khác của địa phương năm 2018 và xem xét thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đánh giá tình hình năm 2018, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với tinh thần chủ động, quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Quảng Ngãi đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp được cụ thể hơn và gắn với xây dựng đời sống mới ở nông thôn; những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông dân khởi nghiệp được hiện thực hóa. Kinh tế tăng trưởng đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nhiều dự án đầu tư mới được cấp phép và đi vào hoạt động. Nhiều dự án giao thông, hạ tầng thương mại, công nghiệp, được khởi công xây dựng trong những năm trước đây, đến nay đã hoàn thành đi vào hoạt động phát huy hiệu quả. Thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng về loại hình; kim ngạch xuất khẩu, du lịch có mức tăng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 133,4%  dự toán. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tập trung đầu tư có trọng tâm; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi rõ nét. Hoạt động kinh tế đối ngoại, vận động, xúc tiến đầu tư tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có bước phát triển. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện tốt. Đời sống, việc làm của nhân dân được chăm lo và có nhiều cải thiện rất tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ công có bước tiến bộ; nhiều sở, ngành thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đang được khởi động và triển khai tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhìn chung, có nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch đề ra, và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, bên cạnh kết quả tích cực, đối chiếu với những yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới thì vẫn còn những hạn chế, khó khăn, một số yếu kém, tồn tại chậm được khắc phục. Thực lực nội tại của nền kinh tế còn yếu. Năng lực sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp địa phương còn rất nhỏ, cả về quy mô và trình độ sản xuất. Môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện chậm, nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, từ quy hoạch đến đất đai, các cơ chế và thủ tục còn phiền hà. Hạ tầng KT-XH còn nhiều hạn chế. Quy mô, chất lượng và sự liên kết trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp còn phân tán, hiệu quả sản xuất còn thấp. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, còn xảy ra tình trạng thủy hải sản chết hàng loạt ở một số nơi, làm ảnh hưởng đến đời sống của người sản xuất. Mặc dù đã có rất nhiều chỉ đạo, nhưng một số dự án có sử dụng đất vi phạm các quy định của pháp luật đã kéo dài trong nhiều năm vẫn chưa có giải pháp thực sự hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc thu hồi, chấm dứt hiệu lực; công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án chậm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã được thảo luận, chất vấn tại một số kỳ họp HĐND tỉnh nhưng đến nay vẫn được chưa giải quyết thực sự có kết quả, nhất là tình trạng nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động của một số doanh nghiệp; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được đảm bảo, nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương, chủ đầu tư còn hạn chế; việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc hiệu quả chưa cao; Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có một số hạn chế, yếu kém mới phát sinh; còn lại là những hạn chế, yếu kém đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng tiến độ khắc phục còn chậm.

Tại kỳ họp này, cùng với việc quyết định những công việc theo thẩm quyền, HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ, chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp, trước hết là cho các cơ quan, đơn vị chủ trì và người đứng đầu từng sở, ngành, địa phương để nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2019 và 5 năm đã đề ra, Chù tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh còn rất nhiều việc phải làm. Một mặt, phải duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn nữa, tiếp tục đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và vững chắc, mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Mặt khác, phải không ngừng chăm lo toàn diện các vấn đề xã hội, chú trọng đến những vấn đề an sinh xã hội của nhân dân như: Giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm và đời sống tinh thần của người dân, xây dựng một môi trường xã hội thật sự an ninh, an toàn. Với quyết tâm chính trị cao và ý chí bứt phá mạnh mẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành kết luận về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2019 trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng và nguồn lực; khắc phục, vượt qua các hạn chế và khó khăn. Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 8 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa, điều chỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.

Kỳ họp cũng sẽ nghe Báo cáo kết quả giải quyết một số vấn đề còn tồn tại qua các phiên chất vấn, giải trình từ kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII đến nay; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp này; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa 14 và nghiên cứu một số báo cáo khác.

Quang cảnh kỳ họp.

Trước mục đích và yêu cầu trên, Kỳ họp này đặt ra 02 nhiệm vụ quan trọng: Một là, phải xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp theo tinh thần nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2018, cũng như các nghị quyết HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước. Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, của các cơ quan tư pháp, của các Ban HĐND tỉnh, của Ủy ban MTTQVN tỉnh đại diện cho nguyện vọng của nhân dân; việc đánh giá tình hình hoạt động năm 2018 bên cạnh việc khẳng định những kết quả và kinh nghiệm, cần chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu từng nội dung báo cáo, tờ trình, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và thực tiễn, các điều kiện bảo đảm để nghị quyết được ban hành có chất lượng. Trong quá trình thảo luận, đại biểu cần bám sát các quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực; xử lý thấu đáo các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới để có tầm định hướng chiến lược lâu dài. Hai là, trên cơ sở đánh giá tình hình và mục tiêu đề ra trong thời gian tới, HĐND cần tập trung bàn để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đặc biệt là biện pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đề cao trách nhiệm của cơ quan hành chính các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Khi chất vấn, đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, cốt lõi, bức xúc của đời sống xã hội; đi sâu vào bản chất của sự việc chứ không đơn thuần phản ảnh hiện tượng. Đề nghị các đồng chí được chất vấn nghiên cứu kỹ câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của mình và của các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ biện pháp, giải pháp, thời gian khắc phục để đại biểu và cử tri giám sát.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là công việc quan trọng, là thước đo đánh giá năng lực cán bộ. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp cho người được lấy phiếu tính nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh thực hiện việc xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

V.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu