Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,282,739
Đang trực tuyến: 92
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 12/12/2018 09:48:50 PM)
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 12
Ảnh Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên chất vấn
Sau 1 ngày làm việc tích cực, cuối giờ chiều nay ngày 12/12/2018 Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 12.

Qua phiên chất vấn cho thấy, trong thực hiện nhiệm vụ  được giao, sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y Tế , UBND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành,  tạo sự chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế-xã hội chung của toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số nội dung chậm được triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả, cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế có cả khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân từ cơ chế, chính sách, từ tổ chức thực hiện, từ việc thiếu nguồn lực, nhưng cũng có nguyên nhân xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ. 

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung yêu cầu tại các kết luận của HĐND tỉnh qua các phiên chất vấn từ kỳ họp lần thứ 4 đến nay, đồng thời thực hiện, giải quyết tốt những vấn đề mà đại biểu HĐND đặt ra trong phiên chất vấn hôm nay:

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 Cần thực hiện nghiêm túc  đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường,  hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư

Thường xuyên và có giải pháp thiết thực để đánh giá đầy đủ mức độ, hiện trạng ở các dòng sông, hướng dẫn và áp dụng các mô hình xử lý ô nhiễm phù hợp. Phân loại để xử lý, kiểm soát triệt để về  ô nhiễm làng nghề, các khu, cụm công nghiệp.

Rà soát đánh giá hoạt động của các cụm công nghiệp ở các địa phương. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp, các khu công nghiệp lớn, khu công nghiệp ven sông, ven biển có nguy cơ gây ảnh hưởng tới môi trường; giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp , nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chất thải, nước thải và ô nhiễm không khí tại các địa phương nhất là ở các cụm công nghiệp, làng nghề, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng về môi trường.

Làm tốt công tác đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường ngay từ khâu này; kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường

Đánh giá phân loại nhà đầu tư, không triển khai các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vị phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chú ý thanh tra đột xuất các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm,

- Có kế hoạch tổng thể để thực hiện toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường; áp dụng chặt chẽ quy chuẩn kỹ thuật để sử dụng đối với các loại chất thải, nước thải để không ảnh hưởng đến môi trường.

- Phối hợp với ngành y tế để quản lý chất thải y tế, nhất là chất thải nguy hại, chất thải y tế tái chế để đảm bảo các chất thải tái chế không sử dụng để sản xuất các đồ dùng, bao gói sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm theo quy định. Theo dõi các cơ sở y tế nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý chất thải y tế, đảm bảo quản lý, kiểm soát nguồn chất thải y tế theo đúng quy định, khắc phục ngay các vi phạm của một số cơ sở y tế xã nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.Phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập.

Đối với lĩnh vực y tế

 Thời gian qua, lĩnh vực y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chính sách, đề án đã được ban hành, nhằm đổi mới công tác khám, chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Kết quả thực hiện các chương trình y tế được cộng đồng được đánh giá cao. Tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân tăng qua các năm.

 Tuy vậy, qua ý kiến của nhiều đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, chúng ta thấy vẫn còn nhiều hạn chế  đó là hệ thống y tế cơ sở vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân trong tình hình mới. Hệ thống y tế cơ sở chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh,… nên chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến dưới vẫn còn hạn chế, chưa được người dân tin tưởng, dẫn đến tình trạng nhiều người bệnh vượt tuyến đi khám bệnh ở tuyến trên, làm cho các bệnh viện tuyến trên quá tải, lãng phí ở tuyến dưới.

Văn hóa ứng xử và y đức tại một số cơ sở y tế chưa thực sự làm cho người dân hài lòng. Cơ chế tài chính chưa đủ sức thu hút và khuyến khích phát triển y tế cơ sở, vẫn còn tình trạng vượt tuyến gây quá tải ở tuyến trên, lãng phí ở tuyến dưới.

 

Ảnh Chủ tọa điều hành phiên chất vấn

Qua chất vấn tại kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo sở y tế nghiên cứu tiếp thu đầy đủ nghiêm túc ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung một số vấn đề :

Triển khai đầy đủ, đồng bộ quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Tăng cường điều động, luân chuyển, cán bộ y tế về công tác tại tuyến cơ sở, công tác đào tạo hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân tại địa phương để giảm tình trạng quá tải ở  bệnh viện tỉnh và chuyển viện ra ngoài tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt bằng nguồn bảo hiểm y tế.

Tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục hành chính khám bệnh, chữa bệnh và cơ chế kiểm soát để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Thực hiện tốt quy chế ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Tăng cường thanh tra kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực y tế. Sử dụng có hiệu quả không để xảy ra thất thoát, lãng phí nguồn lực đầu tư cho y tế, khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho y tế theo quy định của pháp luật, tránh việc lợi dụng để trục lợi.

Hoàn thiện các chính sách cơ chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, nhất là y tế tuyến huyện, xã theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả thông qua các mô hình tiên tiến.

Tăng cường hỗ trợ y tế khám, chữa bệnh ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khuyến khích các hình thức xã hội hóa để đầu tư xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng bệnh viện. Tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt là tuyến dưới, y tế cơ sở, triển khai đề án về y tế cơ sở phù hợp với từng địa phương. Rà soát bố trí hợp lý các cơ sở khám chữa bệnh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tăng cường công tác quản trị bệnh viện, bảo đảm chi phí hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh. Tập trung và tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu để nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh, có các giải pháp để sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến huyện đã và đang được đầu tư trong thời gian vừa qua.

Tăng cường giám sát, kiểm tra , thanh tra việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, các quy định, quy chế chuyên môn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề,  cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

                                                                             

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu