Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,282,682
Đang trực tuyến: 42
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 14/12/2018 08:09:07 AM)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 12
Chiều 13/12/2018 kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII bước vào phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện gồm:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; mạnh dạn, sáng tạo trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện gắn với thực tiễn địa phương. Các cấp, các ngành rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, đánh giá kết quả những năm qua và còn lại trong thời gian tới để xác định các giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp và thu hút các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

2. Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; chọn lọc dự án khả thi, hiệu quả cả về kinh tế,  xã hội, về sử dụng đất và bảo đảm an toàn môi trường. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Tiến hành rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất theo tinh thần Luật Quy hoạch mới, nhất là các quy hoạch chiến lược. Các quy hoạch này phải gắn với quy hoạch, kế hoạch về đất đai.

3. Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông, tập trung vào hệ thống đường bộ, cả đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn; tạo sự đột phá về hạ tầng KT-XH cơ bản cho kế hoạch phát triển những năm tới.  Áp dụng đa dạng các hình thức đầu tư để huy động các nguồn lực.

 4. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường. Có định hướng rõ hơn với các sản phầm nông nghiệp hàng hóa cấp tỉnh, các sản phẩm đặc sản địa phương. Khuyến khích phát triển mạnh các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

5. Nâng cao năng lực điều hành tài chính, ngân sách và siết chặt kỷ cương tài chính, ngân sách, đầu tư công các cấp, cần xây dựng các giải pháp thực sự có tính bứt phá trong quản lý ngân sách để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, điều hành chi thường xuyên trong dự toán được giao, không bổ sung dự toán nếu không phát sinh nhiệm vụ mới. Thực hiện chi ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm.

6. Kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư. Đối với các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cần rà soát quy mô công trình, tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí. Thống nhất nguyên tắc không phân bổ kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án nằm ngoài danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách của tỉnh, của địa phương, cũng như các dự án chưa đầy đủ thủ tục đầu tư. Tăng cường phân cấp về quản lý đầu tư gắn với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp trên và cơ quan kiểm toán nhà nước...

7. Chăm lo cho sự nghiệp văn hóa, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội hài hòa với kinh tế. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Đổi mới công tác dạy nghề, thông tin thị trường lao động và hoạt động hỗ trợ cung ứng, tuyển dụng lao động. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

8. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, các quy định về môi trường đối với dự án đầu tư. Tạo chuyển biến trong nhận thức và trên thực tế về bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra nhà nước. Tăng cường công tác giám sát HĐND, cơ quan dân cử đối với việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước về tài nguyên môi trường.

9. Tiếp tục  đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo tinh thần Nghị quyết Trung 6, 7 khóa 12, gắn với tình hình địa phương. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, hiệu quả phối hợp công tác và thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ.

10. Tập trung giữ vững quốc phòng an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra bị động bất ngờ. Tăng cường đối thoại giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân.

                                                                         

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu