Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,839
Đang trực tuyến: 89
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức HĐND các huyện, TP
(Đăng lúc: 07/01/2019 09:37:10 PM)
Thành phố công bố Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi
Vừa qua, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thành phố Quảng Ngãi trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh thành phố và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; và Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi trực thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Quảng Ngãi, Ban Quản lý Công trình công cộng thành phố Quảng Ngãi và Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Làng nghề thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, ​Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thành phố Quảng Ngãi có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phục vụ các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố. Trung tâm tiếp nhận nguyên trạng số lượng người làm việc, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Đài Truyền thanh thành phố và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Riêng về biên chế sau khi hợp nhất giao cho Trung tâm là 18 biên chế, giảm 08 biên chế so với trước khi hợp nhất và thu hồi 08 biên chế về cho tỉnh; đồng thời, trong thời gian đến tiếp tục sắp xếp tinh giản, cắt giảm biên chế theo Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Đối với Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý vốn và tổ chức triển khai các dự án xây dựng hạ tầng, kỹ thuật và các công trình khá​c trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất sạch để đấu giá tái sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề; quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, cải tạo công trình công cộng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao theo quy định. Ban Quản lý có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng số lượng người làm việc (nhân sự), tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý Công trình công cộng thành phố và Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Làng nghề thành phố.

 

Văn Đạo
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu