Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,331,506
Đang trực tuyến: 56
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động giám sát, KS
(Đăng lúc: 27/01/2019 01:08:52 PM)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua thông qua Kế hoạch, Đề cương giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản
Quang cảnh cuộc họp
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XII và Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 15/01/2019 về Ban hành Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; chiều ngày 25/01/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách cấp huyện, cấp xã đến 31/12/2018.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Phương Thảo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, UBND huyện Trà Bồng, thành phố Quảng Ngãi, Kho bạc nhà nước thành phố Quảng Ngãi, Văn phòng UBND tỉnh.

Mục đích giám sát nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách cấp huyện, cấp xã đến 31/12/2018; xác định những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Đối tượng giám sát bao gồm: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Kho bạc Nhà nước các huyện; UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Luật - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày dự thảo Quyết định, Kế hoạch và tóm tắt đề cương báo cáo giám sát, các đại biểu tham dự đã góp ý sôi nổi giúp hoàn chỉnh dự thảo. Theo kế hoạch, Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát, tổ chức họp thông qua và hoàn chỉnh báo cáo để trình Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/6/2019.

Tổng kết cuộc họp, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định, Kế hoạch, Đề cương báo cáo của Ban. Theo đó, Ban sẽ hoàn chỉnh dự thảo để triển khai thực hiện trong năm 2019.


 

D.K
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu