Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,188,116
Đang trực tuyến: 45
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 15/02/2019 09:59:13 AM)
HĐND xã Tịnh Hà đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Xác định nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã là góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND xã Tịnh Hà đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của HĐND ở cơ sở.

Để tổ chức tốt các kỳ họp, HĐND xã Tịnh Hà luôn thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND chủ trì phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã và các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung, chương trình của kỳ họp; phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung cụ thể cho từng bộ phận. Trên cơ sở đó Thường trực HĐND xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với mỗi cá nhân, bộ phận được phân công thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chu đáo, đặc biệt là việc soạn thảo văn bản như các dự thảo báo cáo, nghị quyết phục vụ cho kỳ họp đạt chất lượng tốt nhất. Việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp đều được Thường trực, các Ban HĐND, Thường trực UBMTTQVN xã, các bộ phận chuyên môn tham gia góp ý, điều chỉnh, bổ sung và thẩm định theo đúng qui trình. Nhờ đó, HĐND xã đã tổ chức thành công các kỳ họp HĐND.

Bằng nhiều hình thức, năm 2018 Thường trực, các Ban HĐND xã cùng với UBND, UBMTTQVN, các ban ngành liên quan của xã tổ chức 4 đợt khảo sát lập kế hoạch cấp phối đường nội đồng ở xóm 16, thôn Hà Nhai Bắc, đường xóm 8 đi xóm 7 Lâm Lộc Bắc, qui hoạch nghĩa địa 48, khu dân cư Gò Vực thôn Hà Nhai Bắc, khu dân cư Vĩnh Xương thôn Thọ Lộc Tây. Thường trực và Ban Kinh tế xã hội, Ban pháp chế HĐND xã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về việc quản lý, sử dụng đất 4%, đất dự phòng; giám sát việc tiếp nhận và giải quyết giấy tờ cho công dân tại bộ phận một cửa. Đôn đốc UBND xã trong việc trả lời giải quyết các ý kiến chất vấn, ý kiến sau giám sát và kiến nghị của cử tri trên cơ sở tổng hợp của UBMTTQVN xã và đề nghị của Thường trực HĐND xã, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết và trả lời cho đại biểu HĐND và cử tri. Các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp được UBND phân công các thành viên trả lời tại kỳ họp. Năm 2018, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQVN xã đã tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri 2 đợt ở tất cả các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã để báo cáo kết quả, triển khai Nghị quyết kỳ họp của HĐND xã đến cử tri và lấy ý kiến cử tri tham gia đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Năm 2018, đã tổ chức giám sát chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất 4% đất dự phòng trên địa bàn xã; giám sát việc tiếp nhận, giải quyết giấy tờ cho công dân tại bộ phận một cửa của UBND xã.

Trước mỗi lần tiếp xúc cử tri Thường trực HĐND xã phối hợp UBMTTQVN xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn lập kế hoạch tổ chức và huy động cử tri tham gia đồng thời gửi tài liệu đến đại biểu HĐND xã, sau tiếp xúc cử tri Ban công tác Mặt trận thôn cùng đại biểu HĐND tổng hợp ý kiến cử tri tại đơn vị mình gửi lên Thường trực HĐND xã. Trước khi tiếp xúc cử tri còn tổ chức cho đại biểu HĐND ở từng đơn vị bầu cử tiếp xúc cử tri đồng thời tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

 

Thu Phượng - Kim Cúc
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu