Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,188,110
Đang trực tuyến: 40
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 28/02/2019 04:12:02 PM)
Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Quang cảnh hội nghị
Sáng ngày 27/02/2019, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019 để triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh hội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí là Chủ tịch các huyện hội, Chi hội trưởng chi hội luật gia tại các cơ quan đơn vị tham dự hội nghị.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại hội đã được cấp thẩm quyền nhất trí,Hội nghị đã tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2019 - 2024), Đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024… Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội đã xác định yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 56-CT/TƯ ngày 18/8/2000 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam”, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và những nội dung nêu trong Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới”; Thông báo số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 4088-CV/TU ngày 10/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc” tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia” và Công văn số 3013-CV/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW. Trên cơ sở đó, việc xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành Hội cần giới thiệu, đề cử những người có năng lực, tâm huyết để bầu vào Ban Chấp hành đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa V, ngoài việc phải đảm bảo về tiêu chuẩn cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội. Đồng thời, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phải là những người tiêu biểu đại diện cho hội viên ở các cấp hội, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, sức khỏe và nhiệt tình đối với công tác Hội. Để đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời đối với các cấp hội nên số lượng ủy viên Ban chấp hành được cơ cấu ở tất cả các cấp hội. Hiện nay, có 22 tổ chức Hội trực thuộc và 01 trung tâm tư vấn nên số lượng ủy viên Ban chấp hành dự kiến là 25, Đại hội sẽ bầu 24 ủy viên, còn 01 ủy viên bầu bổ sung khi tăng tổ chức hội.

Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội và kế hoạch thông tin tuyên truyền về Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ V.

                                                                                                                                                                                    

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu