Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,282,721
Đang trực tuyến: 76
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 25/03/2019 11:19:04 AM)
HĐND huyện Sơn Tịnh thực hiện công tác khảo sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND 2 xã Tịnh Đông và Tịnh Phong
Trong thời gian qua, Đoàn khảo sát HĐND huyện Sơn Tịnh đã tiến hành khảo sát trực tiếp về việc tổ chức và hoạt động của HĐND tại 2 xã Tịnh Phong và Tịnh Đông trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong quá trình khảo sát cho thấy, Thường trực HĐND 2 xã Tịnh Phong và Tịnh Đông có xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND xã tổ chức triển khai Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản cũng như Luật giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong địa phương. Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được địa phương chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phát huy hiệu quả, thu hút được nhiều thành phần tham gia. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã Tịnh Đông đã ban hành 42 Nghị quyết, trong đó Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ là 8 Nghị quyết, 7 Nghị quyết quy phạm pháp luật, 21 Nghị quyết chuyên đề khác. HĐND xã Tịnh Phong tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 33 Nghị quyết. Trước mỗi kỳ họp HĐND xã có văn bản đề nghị UBND xã và các ngành chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo qui định để Thường trực HĐND cùng các Ban HĐND xã thẩm tra trước khi trình kỳ họp HĐND.

Đối với công tác hoạt động, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND xã Tịnh Đông đã tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề, đó là giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý và sử dụng quỹ đất công ích 4% và 4 cuộc khảo sát về việc cải tạo chỉnh trang đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường, khảo sát đường nội đồng, mương nội đồng, cống qua đường. Sau các đợt giám sát, Đoàn giám sát có báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, Đoàn giám sát đã có một số kiến nghị đề nghị UBND xã và các ngành liên quan khắc phục, giải quyết. Đồng thời, có các văn bản đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát. Các kiến nghị giám sát đã được UBND xã triển khai thực hiện tốt, cho đến nay UBND xã đã đôn đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xử lý các nội dung mà Đoàn giám sát đã kiến nghị. Còn HĐND xã Tịnh Phong từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 2 cuộc giám sát, giám sát việc giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội trong xã; giám sát việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã. Kết quả giám sát đã đánh giá đúng những thực trạng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND xã và các bộ phận được giao phụ trách. Trong quá trình giám sát đã chỉ ra những mặt đạt được, chưa được và có kiến nghị đề nghị giải trình và đã được UBND xã, các bộ phận chuyên môn kịp thời giải quyết chấn chỉnh những khuyết điểm mà Đoàn giám sát đã kiến nghị. Đại biểu HĐND 2 xã tích cực tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri tại đơn vị ứng cử, tham dự các kỳ họp do Chủ tịch HĐND xã triệu tập, phối hợp tham gia cùng Đoàn khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND xã, thực hiện tốt chức năng, công việc được phân công, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ cương, là đại biểu đại diện cho nguyện vọng, ý chí và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Trong quá trình khảo sát, HĐND 2 xã cũng còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế, đó là hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã theo Luật tổ chức chính quyền địa phương qui định còn hạn chế. Thường trực, các Ban HĐND qua một năm thực hiện đến nay vẫn còn một số thành viên chưa xác định được chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND, thậm chí ủy viên các Ban chưa xác định được trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Ban. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND xã còn nhiều hạn chế, các căn cứ cơ sở pháp lý chưa phù hợp, về trình bày thể thức, nội dung Nghị quyết chưa đúng qui định của pháp luật. Nghị quyết ban hành căn cứ không đúng qui định, nhiều Nghị quyết ban hành không có phụ lục chi tiết cụ thể như Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước ở địa phương. Những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Thường trực HĐND xã còn lúng túng, thậm chí chưa biết việc này trong luật đã qui định. Chất lượng công tác giám sát chưa cao, còn mang tính hình thức; các kiến nghị sau giám sát chưa thuyết phục; các cuộc giám sát còn quá ít. Công tác tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND xã hiện nay chất lượng chưa cao, cử tri ít quan tâm nên một số nơi việc tiếp xúc cử tri gặp nhiều khó khăn. Thường trực HĐND xã chưa tổ chức được việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, mà chỉ phối hợp cùng với UBND xã.

Trong thời gian tới, Đoàn khảo sát HĐND huyện đề xuất HĐND tỉnh kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần qui định bổ sung hoạt động của Tổ HĐND cấp xã; quy định, hướng dẫn về tổ chức bộ phận giúp việc cho HĐND cấp xã; sớm ban hành Quy chế hoạt động của HĐND các cấp. Đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho ủy viên các Ban HĐND xã. HĐND xã kiến nghị Thường trực HĐND huyện thường xuyên hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về công tác tổ chức giám sát, ban hành văn bản cho Thường trực, các Ban HĐND xã. HĐND xã triển khai nghiêm túc các hoạt động của HĐND các qui định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát và Luật ban hành văn bản. Tập trung kiểm tra rà soát lại một số văn bản Nghị quyết đã ban hành không đúng thể thức, nội dung để xử lý theo qui định. Xây dựng qui chế phối hợp giữa HĐND và UBND, UBMTTQVN xã.

                                                

 

 

Thu Phượng – Kim Cúc
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu