Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,886
Đang trực tuyến: 128
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 08/04/2019 08:20:21 PM)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung các Nghị quyết được trình thông qua tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII
Quang cảnh một buổi họp
Trong các ngày: 02, 05, 08 tháng 4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì các cuộc họp thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII. Tham gia cuộc họp có: Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên; Trưởng, Phó (chuyên trách) các Ban HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban KTNS; đại diện các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND và các chuyên viên tham mưu giúp việc.

Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2.

Tại các cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan soạn thảo trình bày Dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý với nhiều ý kiến sâu sát, chất lượng trên những khía cạnh quan trọng, vấn đề cần làm rõ trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 như: phân loại rõ các điều kiện thu hồi đất; tính phù hợp của quy hoạch đối với các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; đối tượng áp dụng của Nghị quyết… Tổng quan, các đại biểu đều thống nhất việc qui định nội dung Dự thảo Nghị quyết phải đảm bảo trong phạm vi thẩm quyền của HĐND tỉnh, đúng với qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan được dùng làm căn cứ pháp lý, có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương (được tổng hợp, phân tích, nghiên cứu qua quá trình thực hiện trước đó, thị sát thực địa, báo cáo từ cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn..).

Tổng kết cuộc họp, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Theo đó, Ban sẽ hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra, Dự thảo Nghị quyết gửi Thường trực HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 sắp đến.

 


 

D.K
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu