Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,333,882
Đang trực tuyến: 74
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tiếp xúc cử tri
(Đăng lúc: 19/04/2019 02:45:01 PM)
Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV
Ngày 17/4/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành Thông báo số 673/TB-ĐĐBQH về việc Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Ban biên tập xin đăng tải để cử tri tiện theo dõi:

QUỐC HỘI KHÓA XIV

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: 673/TB-ĐĐBQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 4 năm 2019

   THÔNG BÁO

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV

 

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

1. Mục đích tiếp xúc cử tri:

Đại biểu Quốc hội thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

2. Thời gian, địa điểm tiếp xúc:

Theo Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đính kèm Thông báo này.

3. Thành phần mời tham dự:

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.

- Cử tri đang sinh sống, làm việc tại các xã, phường, thị trấn (nơi tiếp xúc, do địa phương mời và thông báo).

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Điện lực Quảng Ngãi. Riêng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh (dự tại các xã, thị trấn miền núi); Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh (dự tại các xã trên địa bàn KKT Dung Quất).

- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (dự tại các xã đại biểu Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc và các phường trực thuộc Thành phố Quảng Ngãi).

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố (nơi tiếp xúc).

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (nơi tiếp xúc).

- Phóng viên Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự và đưa tin.

4. Công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu và tuyên truyền:

4.1. Công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nơi tiếp xúc triển khai một số nội dung sau:

- Về công tác tổ chức: Chuẩn bị địa điểm, hội trường, chương trình và tổ chức điều hành Hội nghị; tổ chức tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri, mời và thông báo rộng rãi Lịch tiếp xúc cử tri cho cử tri địa phương biết, tham dự; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của cuộc tiếp xúc cử tri.

- Về chuẩn bị tài liệu:

+ Ở huyện, thành phố: Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng năm 2019, trong đó tập trung phản ánh, kiến nghị những vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật và quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung ương; gồm 05 bộ, gửi cho công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc).

+ Ở xã, phường, thị trấn: Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của địa phương (tập trung phản ánh, kiến nghị những vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật và quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung ương; gồm 15 bộ, gửi cho công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc để gửi cho đại biểu, đại diện sở, ngành; đồng gửi qua Email: lhtan-qh@quangngai.gov.vn, trước ngày 30/4/2019); tổng hợp Biên bản Hội nghị tiếp xúc cử tri, gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh (đồng gửi qua Email) chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày tiếp xúc cử tri.

4.2. Công tác tuyên truyền:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng phát Lịch tiếp xúc cử tri để cử tri biết, tham dự.

          Thông báo này thay cho Giấy mời./.    

    

 

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

(Ban hành kèm theo Thông báo số 673/TB-ĐĐBQH ngày 17/4/2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) 

1.     Thời gian, địa điểm tiếp xúc:  

 

Thời gian

tiếp xúc

Địa điểm tiếp xúc

Đại biểu Quốc hội

tiếp xúc

Ngày

02/5/2019

(Thứ 5)

Chiều:

Từ 14g00

xã Bình Thuận,

xã Bình Đông,

huyện Bình Sơn

(tại xã Bình Đông)

Nguyễn Hòa Bình,

Phạm Thị Thu Trang

Ngày

03/5/2019

(Thứ 6)

Sáng:

Từ 08g00

Tiếp xúc cử tri chuyên đề:

Lấy ý kiến Dự thảo

Luật Giáo dục (sửa đổi)

và những vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo

(tại Sở Giáo dục và Đào tạo, có văn bản riêng)

 

Nguyễn Hòa Bình

Lê Viết Chữ

Phạm Thị Thu Trang

 

Chiều:

Từ 14g00

Làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

 (Có văn bản riêng)

Nguyễn Hòa Bình

Lê Viết Chữ

Phạm Thị Thu Trang

Ngày

04/5/2019

(Thứ 7)

Sáng:

Từ 08g00

Phường Quảng Phú,

Phường Nghĩa Lộ,

TP. Quảng Ngãi

(tại Phường Quảng Phú)

Lê Viết Chữ

Phạm Thị Thu Trang

Chiều:

Từ 14g00

xã Tịnh An,

TP. Quảng Ngãi

Lê Viết Chữ

Phạm Thị Thu Trang

 

Ngày

07/5/2019

(Thứ 3)

 

 

Sáng:

Từ 8g00

xã Ba Ngạc, xã Ba Tiêu

huyện Ba Tơ

(tại xã Ba Tiêu)

(Tổ 1)

Đinh Thị Hồng Minh

Phạm Thị Thu Trang

Chiều:

Từ 14g00

xã Ba Xa, xã Ba Vì

huyện Ba Tơ

(tại xã Ba Vì)

Sáng:

Từ 8g00

 

 

xã Trà Quân, xã Trà Khê

huyện Tây Trà

(tại xã Trà Quân)

(Tổ 2)

Đinh Thị Phương Lan

Hồ Thị Vân

Chiều:

Từ 14g00

Thị trấn Trà Xuân,

huyện Trà Bồng

2.     Thành phần đại biểu Quốc hội:

- Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

- Bà Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

- Bà Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Bà Hồ Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

3. Cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham mưu, phục vụ:

- Ông Lê Quang Đồng, Chánh Văn phòng              Điện thoại: 0903525343.

- Ông Lê Hoàng Tân, Chuyên viên chính                Điện thoại: 0905050537.

Email: lhtan-qh@quangngai.gov.vn

- Bà Võ Thị Hòa, Chuyên viên chính                      Điện thoại: 0989769600.

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Bình, Chuyên viên chính     Điện thoại: 0914321474.

- Ông Đặng Văn Tân, Chuyên viên                         Điện thoại: 0905307709.

- Đinh Công Hiền, Chuyên viên                              Điện thoại: 0829465076.

- Ông Trần Quang Hay, Lái xe                                Điện thoại: 0914560304.

- Ông Nguyễn Minh Hồ Quang Tuyến, Lái xe         Điện thoại: 0912632854.        

---------------------------

 

LHT
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu