Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,282,726
Đang trực tuyến: 81
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 28/05/2019 08:31:15 PM)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung các dự thảo Nghị quyết trình thông qua tại Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XII
Quang cảnh cuộc họp
Chiều ngày 27/5/2019, ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XII. Tham gia cuộc họp có: Trưởng, Phó (chuyên trách) các Ban HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban KT-NS; đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư Pháp; Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng UBND, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các chuyên viên tham mưu giúp việc.

Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết sau:

1. Về điều chỉnh danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

2. Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Bãi bỏ Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Tại các cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan soạn thảo trình bày Dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý với nhiều ý kiến sâu sát, chất lượng trên những khía cạnh quan trọng, vấn đề cần làm rõ trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14 như: phân loại rõ các điều kiện thu hồi đất; tính phù hợp của quy hoạch đối với các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; cơ chế chuyển tiếp đối với những trường hợp đang được hưởng chế độ chính sách; lưu ý tính thực tiễn…

Tổng quan, các đại biểu đều thống nhất việc qui định nội dung Dự thảo Nghị quyết phải đảm bảo trong phạm vi thẩm quyền của HĐND tỉnh, đúng với qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan được dùng làm căn cứ pháp lý, có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tổng kết cuộc họp, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Theo đó, Ban sẽ hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra, Dự thảo Nghị quyết gửi Thường trực HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14 sắp đến.

D.K
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu