Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,282,675
Đang trực tuyến: 35
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 30/05/2019 05:40:24 PM)
Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Sáng ngày 29/5/2019, thực hiện nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, (kỳ họp bất thường) trên cơ sở xem xét tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết định thống nhất tán thành Đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi với nội dung chính như sau:

- Thành lập thị xã Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ 372,76 km2 diện tích tự nhiên và 150.927 người của huyện Đức Phổ. Địa giới hành chính thị xã Đức Phổ: phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Ba Tơ, phía Nam giáp huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, phía Tây Nam giáp huyện An Lão tỉnh Bình Định, phía Bắc giáp huyện Mộ Đức và Tây Bắc giáp huyện Nghĩa Hành. 

- Thành lập 08 phường thuộc thị xã Đức Phổ gồm:

+ Thành lập phường Nguyễn Nghiêm trên cơ sở toàn bộ 6,09 km2 diện tích tự nhiên và dân số 8.712 người của thị trấn Đức Phổ. Địa giới hành chính phường Nguyễn Nghiêm: phía Tây Bắc giáp phường Phổ Ninh; phía Đông và Đông Bắc giáp phường Phổ Minh; phía Nam giáp phường Phổ Hòa.

+ Thành lập phường Phổ Văn trên cơ sở toàn bộ 10,54 km2 diện tích tự nhiên và 9.489 người của xã Phổ Văn. Địa giới hành chính phường Phổ Văn: phía Tây Bắc giáp xã Phổ Thuận; phía Đông Bắc giáp xã Phổ An; phía Đông giáp phường Phổ Quang; phía Nam giáp phường Phổ Minh; phía Tây Nam giáp phường Phổ Ninh.

+ Thành lập phường Phổ Ninh trên cơ sở toàn bộ 22,25 km2 diện tích tự nhiên và 9.395 người của xã Phổ Ninh. Địa giới hành chính phường Phổ Ninh: phía Tây Bắc giáp xã Phổ Thuận; phía Đông Bắc giáp phường Phổ Văn; phía Đông giáp phường Phổ Minh; phía Nam và Đông Nam giáp phường Nguyễn Nghiêm và phường Phổ Hòa; phía Tây Nam giáp xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ; phía Tây giáp xã Phổ Nhơn.

+ Thành lập phường Phổ Hòa trên cơ sở toàn bộ 16,27 km2 diện tích tự nhiên và 5.198 người của xã Phổ Hòa. Địa giới hành chính phường Phổ Hòa: Phía Bắc giáp phường Nguyễn Nghiêm; phía Đông giáp phường Phổ Vinh và phường Phổ Minh; phía Đông Nam giáp xã Phổ Cường; phía Tây Nam giáp xã Ba Trang, huyện Ba Tơ; phía Tây Bắc giáp phường Phổ Ninh.

+ Thành lập phường Phổ Vinh trên cơ sở toàn bộ 15,52 km2 diện tích tự nhiên và 8.683 người của xã Phổ Vinh. Địa giới hành chính phường Phổ Vinh: Phía Bắc giáp phường Phổ Quang; phía Tây Bắc giáp phường Phổ Minh; phía Tây giáp phường Phổ Hòa; phía Tây Nam giáp xã Phổ Cường; phía Nam giáp xã Phổ Khánh; phía Đông giáp Biển Đông.

+ Thành lập phường Phổ Minh trên cơ sở toàn bộ 9,33 km2 diện tích tự nhiên và 5.281 người của xã Phổ Minh. Địa giới hành chính phường Phổ Minh: Phía Bắc giáp phường Phổ Văn; phía Đông Bắc giáp phường Phổ Quang; phía Đông Nam giáp phường Phổ Vinh; phía Tây giáp phường Phổ Hòa, phường Nguyễn Nghiêm và phường Phổ Ninh.

+ Thành lập phường Phổ Quang trên cơ sở toàn bộ 11,01 km2 diện tích tự nhiên và 8.667 người của xã Phổ Quang. Địa giới hành chính phường Phổ Quang: Phía Bắc giáp xã Phổ An; phía Nam giáp phường Phổ Vinh; phía Tây giáp phường Phổ Văn; phía Tây Nam giáp phường Phổ Minh; phía Đông giáp Biển Đông.

+ Thành lập phường Phổ Thạnh trên cơ sở toàn bộ 29,73 km2 diện tích tự nhiên và 22.767 người của xã Phổ Thạnh. Địa giới hành chính phường Phổ Thạnh: phía Bắc và phía Tây Bắc giáp xã Phổ Khánh; phía Nam giáp xã Phổ Châu; phía Tây giáp huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; phía Đông giáp Biển Đông.

- Sau khi thành lập thị xã Đức Phổ và các phường trực thuộc, thị xã Đức Phổ có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Minh, Phổ Quang, Phổ Thạnh và 07 xã: Phổ Châu, Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thuận, Phổ Nhơn, Phổ Phong, Phổ An.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi theo quy định hiện hành./.

 

V.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu