Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,333,970
Đang trực tuyến: 148
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 04/07/2019 10:48:04 AM)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 02/7/2019, Ban Pháp chế tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực nội chính, tư pháp nêu tại các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo các dự thảo báo cáo nêu tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá, xác định các tồn tại hạn chế về lĩnh vực nội chính, tổ chức nhà nước, quốc phòng, an ninh và công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 gồm:

Công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Chưa ban hành đầy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công làm ảnh hưởng đến mức độ tự chủ về tài chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công. Việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chưa triệt để. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có chuyển biến nhưng hiệu quả thấp. Chính sách thu hồi đất có điểm bất cập; công tác quản lý đất công ở một số địa phương còn lỏng lẻo, quản lý đất rừng sản xuất có mặt hạn chế; công tác quản lý khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải chậm khắc phục những bất cập đã chỉ ra trong thời gian qua... tiềm ẩn nhiều khả năng phát sinh khiếu nại... Tình hình đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng so với cùng kỳ năm trước còn tình trạng Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới thực hiện tiếp công dân; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo ở cơ sở chưa tốt, kết quả giải quyết đạt thấp; việc thực hiện kết luận sau tiếp công dân, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật ở một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Công tác rà soát, giải quyết các loại án được duy trì; tuy nhiên án hình sự tạm đình chỉ, án dân sự tạm đình chỉ do liên quan đến việc thu thập tài liệu, chứng cứ còn nhiều; tỷ lệ giải quyết án chưa cao, nhất là án kinh doanh thương mại, án hành chính; thi hành án dân sự và án hành chính đạt thấp, chưa đảm bảo so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao .

Ban Pháp chế kiến nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện những nội dung: Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, lâm nghiệp, môi trường, quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, giải quyết chế độ, chính sách; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, bảo đảm công khai, dân chủ, nhất quán và đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chú trọng thực hiện công tác dân vận, hòa giải ở cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; chủ động phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, tội phạm môi trường, khoáng sản, trộm cắp tài sản... bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ.; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng hiệu quả quản lý nhà nước của sở, ban, ngành tỉnh; thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế; bố trí người làm việc theo tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước; tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ giải pháp để tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số quản trị và hành chính công; xây dựng chính quyền điện tử, thân thiện, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra công vụ và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có giải pháp, biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh đề ra; Thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; không để án quá hạn luật định và có giải pháp giải quyết án tạm đình chỉ; hạn chế án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; tích cực thực hiện công tác thi hành án dân sự, tăng tỷ lệ thi hành án dân sự về tiền; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh và dự thảo nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất theo dự thảo của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của các dự thảo báo cáo thẩm tra; đồng thời góp ý, bổ sung một số nội dung đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và những kiến nghị. Ban Pháp chế sẽ hoàn chỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định vào kỳ họp thường lệ đầu năm 2019./.

V.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu