Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,333,923
Đang trực tuyến: 108
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 08/07/2019 11:55:43 AM)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo giám sát về việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2018
Quang cảnh buổi họp
Chiều ngày 04 tháng 7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo giám sát về việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2018 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã đến ngày 31/12/2018. Tham gia cuộc họp có: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ trì cuộc họp; Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Trần Văn Luật; Trưởng, Phó (chuyên trách) các Ban HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Trà Bồng, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và các chuyên viên tham mưu giúp việc.

Qua giám sát nhận thấy trình tự thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đối với với dự án chỉ cần lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật) các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã, các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG cơ bản được thực hiện theo quy định. Trong công tác lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán đảm bảo theo định mức quy định; có một số công trình, dự án áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để tiết kiệm chi phí. Một số công trình, dự án có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng hoặc UBND xã không đủ năng lực thì UBND huyện, Ban quản lý huyện làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương không giống nhau. Có công trình, dự án được UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hay UBND xã quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật bao gồm cả nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã và huy động khác. Ngoài ra, có công trình, dự án được UBND xã quyết định chủ trương đầu tư (nhưng không thành lập Hội đồng để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định) và phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật nguồn vốn ngân sách xã; sau khi, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn theo cơ cấu vốn (Ngân sách TW, tỉnh, huyện, xã) thì thực hiện điều chỉnh các quyết định cho phù hợp. Nguyên nhân khách quan từ việc lập dự toán công trình ở cấp xã phụ thuộc phần lớn vào năng lực của đơn vị tư vấn; tuy nhiên, cũng cần xem xét trách nhiệm của các Phòng ban cấp huyện trong việc thẩm định, thẩm tra dự toán công trình.

Tại cuộc họp, Ban kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố không tiếp tục khởi công mới để ưu tiên xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đối với nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thành phố. Chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp để hoàn chỉnh những nội dung đã thống nhất. Theo đó, Ban sẽ tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát để trình Thường trực HĐND tỉnh.

 

 

D.K
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu