Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,333,857
Đang trực tuyến: 54
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 08/07/2019 02:28:50 PM)
Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII
Quang cảnh cuộc họp
Sáng 08/7/2019, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15, (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa XII. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBNTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII được tổ chức trong không khí toàn tỉnh hân hoan, phấn khởi chào mừng 30 năm tái lập tỉnh. Trong 30 năm qua, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, chung sức đồng lòng cùng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2019 của tỉnh.

Với chủ đề năm công tác là “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”, tỉnh Quảng Ngãi bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, Công tác cải cách hành chính và chất lượng dịch vụ công có tiến bộ; chủ trương sắp xếp bộ máy, biên chế hành chính tinh gọn, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố, sắp xếp cán bộ không chuyên trách đang được triển khai tích cực, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh đạt được kết quả tốt. So với cùng kỳ năm 2018, tổng sản phẩm GRDP đạt 26.082 tỷ đồng, tăng 4.4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 9,3%, giá trị sản xuất nông lâm và thủy sản tăng 3,8% thu ngân sách nhà nước ước đạt 47,7% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư; giao thông nông thôn đang được triển khai như một phong trào toàn dân có hiệu quả. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung, đến nay toàn tỉnh đã có 01 huyện và 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển; Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Đại biểu tham dự kỳ họp

Tuy vậy, bên cạnh kết quả tích cực, đối chiếu với những yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới vẫn còn những hạn chế, khó khăn, thậm chí là một số yếu kém, tồn tại chậm được khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra; công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm. Trình độ tổ chức sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhìn chung còn thấp. Dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường còn nhiều tồn tại. Điều kiện, cơ sở vật chất của nhiều trường học, bệnh viện, cơ sở văn hóa xuống cấp. Điều kiện ăn, ở của một bộ phận công nhân còn nhiều khó khăn. Chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế chưa đồng đều. Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ngành có việc chưa kịp thời, thiếu quyết liệt; việc thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm;. Thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa nhưng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước chưa theo kịp yêu cầu hiện đại hóa hành chính. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh còn thấp. Trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, một mặt, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn nữa, tiếp tục đưa nền kinh tế địa phương phát triển ổn định và vững chắc, mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Mặt khác, phải không ngừng chăm lo toàn diện các vấn đề xã hội, chú trọng đến những vấn đề thiết thực, cơ bản của nhân dân như: Giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm và đời sống tinh thần của người dân, xây dựng một môi trường xã hội thật sự an ninh, an toàn. Chủ tịch HĐND tỉnh xác định 02 nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp:

Một là, phải xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả 6 tháng qua theo tinh thần nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, cũng như nghị quyết HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước. Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, của các cơ quan tư pháp, của các cơ quan HĐND tỉnh, của Ủy ban MTTQ đại diện cho nguyện vọng của nhân dân; việc đánh giá tình hình 6 tháng bên cạnh khẳng định những kết quả và kinh nghiệm, cần chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Hai là, trên cơ sở đánh giá tình hình và mục tiêu đề ra trong thời gian tới, HĐND cần tập trung bàn để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đặc biệt là biện pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm của cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bàn để xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 27 báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và 02 nghị quyết thường kỳ; 02 nghị quyết về công tác cán bộ và 10 nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống dân sinh như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố ở các huyện, thành phố; hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh… miễn nhiệm Phó Ban Kinh tế - Ngân sách và bầu bổ sung chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đồng thời, sẽ dành thời gian 01 buổi để chất vấn và trả lời chất vấn...


 

V.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu