Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,333,880
Đang trực tuyến: 72
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 11/07/2019 07:51:36 AM)
Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật, sáng ngày 10/7/1019, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình nội dung làm việc và bế mạc kỳ họp thứ 15.

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả năm 2019 và thông qua 11 Nghị quyết chuyên đề: danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ; Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố ở các huyện, thành phố ; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan trên địa bàn huyện Lý Sơn; Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn; Về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm y tế Quân – Dân y kết hợp huyện Lý Sơn; về việc sử dụng nguồn tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020. Thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bầu chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề: việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; các vấn đề liên quan đến đời sống của công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế; với 14 đại biểu tham gia chất vấn đã thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, vai trò đại biểu với cử tri của tỉnh. Việc nêu vấn đề của đại biểu và trả lời của các sở, ngành đi vào trọng tâm, quán xuyến được công việc. Qua đó, có thể khẳng định các nghị quyết cơ bản được triển khai nghiêm túc và mang lại những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. HĐND tỉnh sẽ ban hành kết luận của phiên chất vấn, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND tỉnh, trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của đại biểu, những nội dung chất vấn cần phải được giải quyết, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND và cử tri toàn tỉnh.

Với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, các tài liệu kỳ họp đã được UBND tỉnh, các ngành liên quan chủ động chuẩn bị, đúng thẩm quyền, quy định, thủ tục; các Ban HĐND tỉnh chủ động, đồng hành, thẩm tra một cách khách quan, trách nhiệm và kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh.  Chương trình, nội dung, điều hành kỳ họp khoa học, dân chủ; nội dung thảo luận và chất vấn được lựa chọn, phân chia hợp lý theo nhóm, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh

Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng gắn bó với nhân dân; mỗi đại biểu thực sự là đại diện cho tiếng nói của cử tri; những chính sách chung được thông tin rộng rãi giúp cử tri thuận tiện theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến, qua đó tiếp thu các ý kiến, kiến nghị xác đáng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh - Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh xác định Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đã được thông qua. Vấn đề quan trọng là phải đưa Nghị quyết vào thực tiễn với sự năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới. Bài học kinh nghiệm sâu sắc mà chúng ta rút ra từ những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải khoa học, sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải cụ thể, rạch ròi; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, trong tổ chức thực hiện; có giải pháp nâng để phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, lắng nghe và trách nhiệm với những kiến nghị, bức xúc của cử tri; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời, triển khai nhiệm vụ với theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các thành viên UBND  tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua. Trong thực hiện Nghị quyết, tôi đề nghị cần đặc biệt chú trọng đến việc tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, triển khai đúng tiến độ hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm, Ưu tiên phát triển công nghiệp; chủ động chuẩn bị tốt điều kiện để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, trọng tâm là xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.Thực hiện quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, thu hút các nhà đầu tư lớn, cũng như hoạt động của các dự án đã được chấp thuận, triển khai đầu tư trên địa bàn.

Phải thực hiện tốt hơn nữa đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chỉ rõ các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh làm cơ sở tích tụ ruộng đất; tổ chức lại sản xuất, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, có sự tham gia và liên kết chặt chẽ của các tổ chức kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp và thu hút mạnh đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm và thỏa đáng.

Thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH, trọng tâm là giao thông, đô thị, công nghiệp. Đẩy mạnh các giải pháp quản lý và tăng thu ngân sách, bảo đảm chi ngân sách trong kế hoạch; triệt để tiết kiệm chi ngân sách, chống thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản công. Tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho công tác quản lý đất đai; khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khắc phục cơ bản những tồn tại, bất cập trong quản lý đất công ích, rừng và đất lâm nghiệp.

Tập trung giải quyết vấn đề môi trường, trọng tâm là thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, Tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, hệ thống hạ tầng thương mại, du lịch. Đặc biệt chú trọng bảo đảm an sinh xã hội; tập trung giải quyết xong chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, đẩy mạnh phát triển nhà ở và các thiết chế phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp.

Thường xuyên nắm sát tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tập trung đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự chuyên nghiệp, ổ nhóm trộm cắp, cờ bạc, mua bán trái phép ma túy, các nhóm côn đồ, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, bảo kê gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Đồng thời, cần tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện dứt điểm các nội dung Nghị quyết, cam kết chất vấn, kết luận của HĐND, TT HĐND tỉnh còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các kiến nghị của cử tri  chưa được thực hiện xong, Đề nghị UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh  tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung với HDND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành, chia sẻ với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề; hậu giám sát; Chương trình HĐND với cử tri...; tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa, cam kết của các thành viên UBND tỉnh và việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri.

HĐND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận đồng hành cùng với các chủ trương của HĐND tỉnh; thường xuyên theo dõi, kịp thời phản ánh và góp ý để giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát của mình.

Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nhân dân, cử tri của tỉnh, các doanh nghiệp đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ những ý kiến quý báu và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh, nhất là đồng hành cùng tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương vì sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hy vọng nhân dân và cử tri trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ; mỗi người mỗi nhà, mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ là những điểm sáng trong xây dựng tỉnh Quản Ngãi ngày càng phát triển xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, đồng chí.

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa XII tiến hành trong thời điểm cả nước đang hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019). Nhân dịp này, Thường trực HĐND tỉnh xin trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần đẩy mạnh sâu rộng các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương, bệnh binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng" bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công, góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.

 

V.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu