Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,316
Đang trực tuyến: 15
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động giám sát
(Đăng lúc: 01/08/2014 06:44:25 PM)
Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi về “Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng”
Sáng ngày 01.8.2014, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Quang Thích, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trương Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đinh Thị Phương Lan, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong giai đoạn 2011-2014, tỉnh đã triển khai cụ thể hóa các chính sách của Trung ương về tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng để triển khai thực hiện trên địa bàn, kết quả như sau:

- Về tái cơ cấu đầu tư công: Tỉnh đã chủ động sắp xếp, bố trí nguồn lực theo thứ tự ưu tiên, tập trung bố trí vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành, giảm dần nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn thiện chính sách phân cấp quản lý đầu tư, xác định trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc đầu tư dàn trãi. Trong giai đoạn 2011-2014, tổng vốn Ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ là 8.751,029 tỷ đồng, trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương là 2.863,2 tỷ đồng; vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương là 3.047,649 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (phần vốn đầu tư phát triển) là 657,015 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ là 920,948 tỷ đồng; vốn ODA là 1.056,417 tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung đầu tư cho phát triển miền núi theo các Chương trình 135, 30a; chương trình bãi ngang ven biển; bố trí vốn thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá (phát triển công nghiệp, đô thị và nguồn nhân lực) và 2 nhiệm vụ trọng tâm (phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi). Trong giai đoạn này, tỉnh có khoảng 500 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó: 207 dự án giao thông vận tải, 82 dự án thủy lợi, 53 dự án giáo dục - đào tạo, 21 dự án y tế và nhiều dự án trong lĩnh vực khác. Tỉnh cũng đã dừng khởi công đối với 5 dự án; cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ đối với 25 dự án; dừng 05 dự án; chuyển đổi, cắt giảm hạng mục của 23 dự án; tạm dừng bố trí vốn ngân sách tỉnh (năm 2014) với 03 dự án. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã bố trí trả nợ 846,284 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục huy động bổ sung nguồn vốn, góp phần giảm nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, cùng với sự phân bổ hợp lý trong các nguồn lực đầu tư công đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

- Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Hiện tỉnh có 05 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 05 Công ty Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Đến nay đã thực hiện hợp nhất 02 doanh nghiệp Nhà nước giữ cổ phần chi phối thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi để tiến hành cổ phần hóa trong năm 2015.

- Về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Năm 2013, tổng nguồn vốn huy động là 26.640 tỷ đồng, tăng 42,95% so với năm 2012; tổng dư nợ cho vay là 30.628 tỷ đồng, tăng 26,36% so với năm 2012; lợi nhuận đạt 465 tỷ đồng; nợ xấu là 305 tỷ đồng (đến ngày 31/12/2013), chiếm 1% tổng dư nợ, giảm 0,5% so với thời điểm xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu (ngày 30/6/2013).

Đồng chí Lê Quang Thích, UVBTVTU, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Báo cáo UBND tỉnh cũng đã nêu những tồn tại, vướng mắc, như: việc chậm ban hành các Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và đến nay vẫn chưa ban hành Nghị định đầu tư trung hạn nên hạn chế đến việc tổ chức triển khai ở địa phương; tình hình kinh tế phục hồi chậm, thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn nên doanh nghiệp giảm khả năng trả nợ ngân hàng; việc xử lý tài sản để thu hồi nợ chưa được thi hành triệt để; thủ tục công chứng hồ sơ thế chấp còn phức tạp; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng với ngân hàng trong việc xử lý nợ chưa đồng bộ cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, tỉnh đã kiến nghị nhiều nội dung, gồm: Sớm triển khai Luật đầu tư công để làm hành lang pháp lý trong thực hiện đầu tư công. Đối với các dự án phê duyệt sau Nghị định 83/2009/NĐ-CP đã được Trung ương cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư (nhưng yêu cầu địa phương tự cân đối nguồn vốn tăng thêm), đề nghị các Bộ, ngành xem xét hỗ trợ phần điều chỉnh tăng đối với các dự án đang thực hiện nguồn NSTƯ hoặc có cơ cấu vốn NSTƯ và các dự án sử dụng TPCP đã được thẩm định vốn. Về thẩm định vốn của Bộ, ngành Trung ương cần nêu rõ ý kiến thẩm định về nguồn vốn để địa phương thực hiện. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét tăng phần vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh hằng năm; đồng thời trong phân bổ dự toán không ghi cụ thể mức vốn đầu tư phát triển mà phân bổ chung trong tổng chi ngân sách để tỉnh chủ động phân bổ mức chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh; tăng cường nguồn lực đầu tư, hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi hoán đổi, đóng mới tàu thuyền để vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đ/c Trương Thị Xuân Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Kiên đã chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Đoàn sẽ nghiên cứu, làm việc và kiến nghị với các cơ quan Trung ương để hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế có hiệu quả và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hoàng Tân
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu