Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,307,759
Đang trực tuyến: 90
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tại kỳ họp QH
(Đăng lúc: 23/03/2021 03:13:42 PM)
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Ngày 02/3/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 1127/CV-ĐĐBQH thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Ban Biên tập Trang tin xin đăng tin để cử tri biết, theo dõi.

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội để thông báo nội dung, chương trình, kết quả kỳ họp Quốc hội và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tính đến nay, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tiếp xúc cử tri định kỳ tại 184/184 xã, phường, thị trấn thuộc 14/14 huyện, thị xã, thành phố (nay là 173/173 đơn vị hành chính cấp xã và 13/13 đơn vị hành chính cấp huyện). Căn cứ vào tình hình thực tế, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; tổ chức công tác vận động bầu cử; chuẩn bị và thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026... Đồng thời, nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn, sức khỏe cho cử tri và Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Triển khai thực hiện Công văn số 4213/TTKQH-TH ngày 23/02/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV để cử tri biết, theo dõi, như sau:

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc vào ngày 24/3/2021, dự kiến bế mạc vào ngày 07/4/2021.

Dự kiến nội dung kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV gồm:

1. Công tác lập pháp: Xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

2. Hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3-2021.

- Thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016- 2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

- Xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.

- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026).

3. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu

Các báo cáo của Chính phủ về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020;

+ Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn ngân sách Trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định (nếu có);

+ Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước;

+ Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 2020;

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020.

BBT
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu