Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,307,679
Đang trực tuyến: 76
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 27/04/2021 04:51:55 PM)
Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện quy định Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức thực hiện công tác vận động bầu cử nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo dự kiến Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Đồng thời, qua việc tiếp xúc với người ứng cử, cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn và xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Việc tiến hành vận động bầu cử phải được tổ chức một cách dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri cần bảo đảm không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở và xây dựng giữa người ứng cử với cử tri; Quá trình tổ chức việc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND và UBND cùng cấp.

Về thời gian tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội: Tại Đơn vị bầu cử số 1: Huyện Trà Bồng: Ngày 5/5 và ngày 8/5/2021 (tại 4 điểm); Huyện Sơn Tịnh: Ngày 7/5/2021 (tại 2 điểm); Huyện Sơn Tây: Ngày 10/5/2021 (tại 2 điểm); Huyện Sơn Hà: Ngày 11/5/2021 (tại 2 điểm); Huyện Bình Sơn: Ngày 12/5 và ngày 14/5/2021 (tại 4 điểm); Tại Đơn vị bầu cử số 2: Huyện Tư Nghĩa: Ngày 5/5 và ngày 6/5/2021 (tại 3 điểm); Huyện Nghĩa Hành: Ngày 7/5, ngày 8/5 và ngày 10/5/2021 (tại 4 điểm); Thành phố Quảng Ngãi: Ngày 10/5, ngày 11/5 và ngày 12/5/2021 (tại 4 điểm); Huyện Lý Sơn: Ngày 13/5 (tại 1 điểm). Tại Đơn vị bầu cử số 3: Huyện Ba Tơ: Ngày 5/5 và ngày 6/5/2021 (tại 4 điểm); Huyện Mộ Đức: Ngày 7/5 và ngày 10/5/2021 (tại 3 điểm); Thị xã Đức Phổ: Ngày 10/5 và ngày 11/5/2021 (tại 3 điểm); Huyện Minh Long: Ngày 12/5/2021 (tại 2 điểm).

Về thời gian tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong đơn vị bầu cử; riêng đơn vị bầu cử số 17 (thuộc huyện Ba Tơ) chỉ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đến 14/19 xã, thị trấn. Thời gian tiếp xúc: Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 14/5/2021.

Chương trình Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri gồm các nội dung chính: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp chủ trì Hội nghị giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử; Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng đối với những người ứng cử. Cử tri và những người ứng cử trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề cùng quan tâm; Người chủ trì Hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc Hội nghị.

Một số điểm cần lưu ý: Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức theo cụm xã, do vậy ngoài cử tri ở xã, phường, thị trấn nơi tổ chức Hội nghị, các địa phương cần có kế hoạch vận động để cử tri các xã, phường, thị trấn lân cận biết đến dự; bảo đảm có số lượng cử tri tham dự đông đủ; Ở những nơi trùng hợp địa điểm thì kết hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc chung cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Cần phải kết hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri chung cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố; kết hợp tổ chức chung cho người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố với người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Trong quá trình điều hành Hội nghị cần bảo đảm không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không để vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; không được biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo; không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp, pháp luật hoặc làm tổn hại danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; không được lạm dụng quyền hạn trong việc quản lý phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp hoặc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, cá nhân để lôi kéo, mua chuộc cử tri. Cần tập trung phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm tiếp xúc. Do thời gian mỗi buổi tiếp xúc hạn chế nên nội dung người ứng cử báo cáo về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của cử tri và trong thời lượng không nên quá 10 phút. Người ứng cử cần sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc theo đơn vị bầu cử đúng thời gian và lịch trình. Việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri được tiến hành trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, do vậy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động phối hợp với UBND cùng cấp và các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện chặt chẽ, hiệu quả việc phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và các biện pháp phù hợp khác…

 

 

V. D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu