Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,053,246
Đang trực tuyến: 84
 
Giới thiệu chung >> Đoàn Đại biểu Quốc hội
(Đăng lúc: 20/07/2016 10:47:30 PM)
Danh sách đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi qua các khóa

 

KHÓA XIV

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Trần Tuấn Anh

06/4/1964

Nam

Quảng Ngãi

2

Nguyễn Hòa Bình

24/5/1958

Nam

Quảng Ngãi

3

Lê Viết Chữ

20/01/1963

Nam

Quảng Ngãi

4

Đinh Thị Phương Lan

05/6/1976

Nữ

Quảng Ngãi

5

Đinh Thị Hồng Minh

11/4/1970

Nữ

Quảng Ngãi

6

Phạm Thị Thu Trang

25/10/1967

Nữ

Quảng Ngãi

7

Hồ Thị Vân

12/2/1983

Nữ

Quảng Ngãi

 

 

 

 

KHÓA XIII

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Nguyễn Hòa Bình

24/5/1958

Nam

Quảng Ngãi

2

Mã Điền Cư

25/01/1954

Nam 

Quảng Ngãi

3

Võ Văn Kim  (Vũ Trọng Kim)

23/3/1953

Nam

Quảng Ngãi

4

Đinh Thị Phương Lan

05/6/1976

Nữ

Quảng Ngãi

5

Võ Tuấn Nhân

06/3/1963

Nam 

Quảng Ngãi

6

Nguyễn Cao Phúc

02/7/1970

Nam 

Quảng Ngãi

7

Trịnh Đình Thạch

10/9/1965

Nam

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

KHÓA XII

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Đinh Thị Biểu

04/7/1962

Nữ

Quảng Ngãi

2

Mã Điền Cư

25/1/1954

Nam

Quảng Ngãi

3

Nguyễn Đức Hiền

03/8/1955

Nam 

Quảng Ngãi

4

Đinh Thị Phương Lan

05/6/1976

Nữ

Quảng Ngãi

5

Võ Tuấn Nhân

06/3/1963

Nam 

Quảng Ngãi

6

Nguyễn Hồng Sơn

19/5/1955

Nam

Quảng Ngãi

7

Phạm Minh Toản

25/12/1953

Nam 

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

KHÓA XI

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Đinh Hoài Bắc (Đinh Văn Bắc)

24/8/1955

Nam

Quảng Ngãi

2

Đỗ Tiến Dũng

02/3/1954

Nam 

Quảng Ngãi

3

Hoàng Trung Hải

27/9/1959

Nam 

Quảng Ngãi

4

Lý Văn Hạnh

12/8/1947

Nam

Quảng Ngãi

5

Hồ A Ly Sa

11/2/1975

Nữ

Quảng Ngãi

6

Trần Thị Thịnh

01/5/1947

Nữ

Quảng Ngãi

7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

10/11/1953

Nữ

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

KHÓA X

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Đinh Hoài Bắc (Đinh Văn Bắc)

24/8/1955

Nam

Quảng Ngãi

2

Đỗ Tiến Dũng

2/3/1954

Nam 

Quảng Ngãi

3

Nguyễn Thị Xuân Hương

12/3/1954

Nữ

Quảng Ngãi

4

Võ Đức Huy

10/8/1950

Nam

Quảng Ngãi

5

Trần Thị Ngọc Lan

09/10/1947

Nữ

Quảng Ngãi

6

Trần Đức Lương

05/5/1937

Nam 

Quảng Ngãi

7

Hồ Sĩ Thoảng

10/4/1937

Nam 

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

KHÓA IX

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Nguyễn Văn Được

10/12/1946

Nam 

Quảng Ngãi

2

Trần Anh Kiệt

03/3/1937

Nam

Quảng Ngãi

3

Trần Thị Nhàn

07/10/1941

Nữ

Quảng Ngãi

4

Đỗ Quang Thắng

12/6/1927

Nam

Quảng Ngãi

5

Đinh Uông

15/9/1944

Nam

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

KHÓA VIII

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Phan Tư A

27/12/1943

Nam 

Nghĩa Bình

2

Trần Văn An

04/5/1925

Nam 

Nghĩa Bình

3

Trần Bình

03/5/1937

Nam 

Nghĩa Bình

4

Đoàn Văn Câu

27/7/1946

Nam 

Nghĩa Bình

5

Tô Đình Cơ

05/5/1922

Nam 

Nghĩa Bình

6

Nguyễn Thị Kim Dung

19/8/1938

Nữ

Nghĩa Bình

7

Trần Thị Hòa

07/5/1944

Nữ

Nghĩa Bình

8

Võ Phi Hồng

26/7/1935

Nam 

Nghĩa Bình

9

Đặng Hữu

02/01/1932

Nam 

Nghĩa Bình

10

Nguyễn Xuân Hữu (Nguyễn Hữu Trinh)

01/01/1923

Nam 

Nghĩa Bình

11

Trần Đức Lương

05/5/1937

Nam

Nghĩa Bình

12

Võ Trọng Nguyễn

21/3/1929

Nam

Nghĩa Bình

13

Trần Văn Nhẫn

20/3/1934

Nam 

Nghĩa Bình

14

Đinh Ngọc Reo

30/12/1938

Nam 

Nghĩa Bình

15

Huỳnh Công Tâm

11/5/1932

Nam 

Nghĩa Bình

16

Lê Văn Tấn

03/9/1937

Nam 

Nghĩa Bình

17

Đinh Thoang

10/10/1940

Nam 

Nghĩa Bình

18

Từ Tân Vũ  (Tân Châu)

20/8/1934

Nam 

Nghĩa Bình

 

 

 

 

 

KHÓA VII

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Nguyễn Văn Bút

01/01/1924

Nam

Nghĩa Bình

2

Võ Trí Cao

01/01/1928

Nam 

Nghĩa Bình

3

Đặng Thành Chơn   (Tám Lý)

01/01/1923

Nam 

Nghĩa Bình

4

Tô Đình Cơ

05/5/1922

Nam 

Nghĩa Bình

5

Võ Văn Đinh

01/01/1922

Nam 

Nghĩa Bình

6

Nguyễn Thị Trà Giang

01/01/1942

Nữ

Nghĩa Bình

7

Trình Thị Hiệu

01/01/1936

Nữ

Nghĩa Bình

8

Trần Thị Hòa

07/5/1944

Nữ

Nghĩa Bình

9

Nguyễn Đình Kim

01/01/1954

Nam 

Nghĩa Bình

10

Hồ Ky

10/2/1948

Nam 

Nghĩa Bình

11

Trần Đức Lương

05/5/1937

Nam

Nghĩa Bình

12

Hồ Trọng Mai

01/01/1927

Nam 

Nghĩa Bình

13

Đinh Thoang

10/10/1940

Nam 

Nghĩa Bình

14

Võ Sĩ Thừa

01/01/1929

Nam 

Nghĩa Bình

15

Nguyễn Văn Thuận

01/01/1926

Nam 

Nghĩa Bình

16

Đinh Xuân Trâm (Trà Giang)

01/01/1925

Nam 

Nghĩa Bình

17

Trần Nam Trung  (Trần Lương)

01/01/1913

Nam 

Nghĩa Bình

18

Trương Nghiệp Vũ

10/7/1941

Nam 

Nghĩa Bình

19

Hồ Thị Xuân

04/5/1932

Nữ

Nghĩa Bình

 

 

 

 

 

KHÓA VI

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn đại biểu

1

Nguyễn Chánh

01/01/1917

Nam

Nghĩa Bình

2

Đặng Thành Chơn  (Tám Lý)

01/01/1923

Nam 

Nghĩa Bình

3

Lê Cứ

01/01/1924

Nam

Nghĩa Bình

4

Nguyễn Thị Trà Giang

01/01/1942

Nữ

Nghĩa Bình

5

Bùi Tấn Kim

01/01/1926

Nam 

Nghĩa Bình

6

Nguyễn Quang Lâm  (Nguyễn Quang Tú)

01/01/1919

Nam 

Nghĩa Bình

7

Trần Ngữ

01/01/1919

Nam 

Nghĩa Bình

8

Nguyễn Thị Phúc(Nguyễn Thị Lliễu)

01/01/1952

Nữ

Nghĩa Bình

9

Nguyễn Công Tâm(Nguyễn Xuân Nhĩ)

01/01/1912

Nam 

Nghĩa Bình

10

Mai Tân

01/01/1923

Nam 

Nghĩa Bình

11

Đinh Thoang

10/10/1940

Nam 

Nghĩa Bình

12

Nguyễn Trung Tín

01/01/1926

Nam

Nghĩa Bình

13

Lê Tấn Tỏa  (Võ Hanh)

05/5/1924

Nam 

Nghĩa Bình

14

Đinh Xuân Trâm (Trà Giang)

01/01/1925

Nam 

Nghĩa Bình

15

Trần Nam Trung  (Trần Lương)

01/01/1913

Nam 

Nghĩa Bình

16

Trương Nghiệp Vũ

10/7/1941

Nam 

Nghĩa Bình

17

Đinh Thị Vỹ (Đinh Thị Hương)

01/01/1924

Nữ

Nghĩa Bình

18

Hồ Thị Xuân

04/5/1932

Nữ

Nghĩa Bình

 

 

Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu