Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,784,994
Đang trực tuyến: 86
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 25/06/2021 11:04:26 AM)
Toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII
Sáng 24/6/2021, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIII. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XII Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XII: Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp. Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Bùi Thị Quỳnh Vân tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp,

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hôm nay, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất. 

Thay mặt chủ tọa kỳ họp tôi xin chào mừng các vị đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Quảng Ngãi, 53 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cử tri trong toàn tỉnh tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, đã về dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

 Kính thưa các vị đại biểu,

Ngày 23/5/2021 vừa qua, cùng với cử tri cả nước, cử tri trong tỉnh đã phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, hăng hái tham gia cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 97,71% tổng số cử tri toàn tỉnh. Trong bối cảnh tình hình đất nước và tỉnh ta có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 7 vị đại biểu Quốc hội, 53 vị đại biểu HĐND tỉnh; bầu được 416 vị đại biểu HĐND huyện, thị, thành phố và 3.945 vị đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn; là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kết quả đó thể hiện sự gắn bó và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền địa phương vững mạnh trong thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta hành động. Nhưng cũng chính điều đó đặt ra cho chúng ta một áp lực rất lớn về trách nhiệm phải hoàn thành với nhân dân. 

Thành công của cuộc bầu cử đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức chính trị và truyền thống đoàn kết, cách mạng của Nhân dân Quảng Ngãi, góp phần quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao về ý chí và hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn cử tri trong tỉnh.  Xin chúc mừng và tin tưởng rằng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND các cấp với lửa nhiệt tình cách mạng sẽ đem hết khả năng của mình để làm tròn trọng trách: "Người đại biểu của Nhân dân", xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin tưởng của Nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh.

 

Đại biểu dự kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa 13

Kính thưa các vị đại biểu,

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, HĐND tỉnh khóa XII đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; có nhiều chuyển biến tiến bộ trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn và khá toàn diện của tỉnh ta trong nhiệm kỳ qua; để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng để chúng ta hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 – 2020,

Tại kỳ họp thứ 25, kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XII, đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Thành công của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục khẳng định những thành quả và kinh nghiệm của HĐND tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự hỗ trợ, giúp đỡ và giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh, tạo tiền đề để HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục kế thừa, nghiên cứu, vận dụng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa 13

Kính thưa các vị đại biểu!

HĐND tỉnh khóa XIII tiếp bước hoạt động trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với các thuận lợi đó là các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh đã được định hướng rõ ràng; kế thừa nhiều thành quả về phát triển kinh tế-xã hội, những bài học kinh nghiệm quý báu từ công tác xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền và phương thức hoạt động của HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi HĐND tỉnh khóa XIII phải tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, gắn với đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 là cụ thể hóa các chủ trương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021 - 2026, đồng thời giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và kế hoạch đó. Vì vậy, cần phải có một bộ máy chính quyền thực sự vững mạnh; đổi mới, quyết liệt hơn nữa, nhất là kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách để huy động, phát huy tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời có đủ lực lượng cần thiết để tăng cường giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh sẽ quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền cấp tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết định số lượng, cơ cấu của các Ban HĐND tỉnh; bầu các Trưởng ban, Phó trưởng Ban, HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh ta trong nhiệm kỳ tới; là những công việc cần thiết để thi hành Hiến pháp, pháp luật về kiện toàn tổ chức chính quyền cấp tỉnh.

Kỳ họp cũng sẽ bàn bạc, thảo luận về các vấn đề mà UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Chúng ta đã và đang cố gắng để xây dựng hình ảnh của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới, bằng cách quyết tâm giải quyết những tồn tại, những khó khăn vướng mắc; cầu thị, lắng nghe, tự soi, tự sửa, đoàn kết, thống nhất vì 1 mục tiêu chung. Điều này không chỉ nhằm mục đích đưa tỉnh Quảng ngãi phát triển tốt hơn, mà còn thể hiện quan điểm của đội ngũ cán bộ tỉnh Quảng Ngãi hôm nay về xây dựng 1 cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm.

Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII: Hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, vì sự nghiệp chung để bầu các đồng chí giữ các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Một lần nữa kính chúc các vị đại biểu, toàn thể Nhân dân và cử tri trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

T.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu