Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,028
Đang trực tuyến: 88
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 10/07/2021 06:33:54 AM)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021)
Ngày 01/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh có Quyết định số 17/QĐ-HĐND về triệu tập kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (từ ngày 19 đến ngày 21/7/2021), tại Hội trường Nhà Khách T50 (số 172 đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi). Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền gồm:

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh

1.1. Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1.3. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1.4. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1.5. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

1.6. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1.7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1.8. Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1.9. Báo cáo bổ sung đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đến hết tháng 12/2020.

1.10. Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

3. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

5. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

6.1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

6.2. Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.3. Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.4. Quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.5. Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.6. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.7. Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.8. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.9. Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6.10. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đối với các công trình, dự án: (1) dự án thủy điện Trà Phong, (2) dự án thủy điện ĐắkRe, (3) Thủy điện Nước Long, (4) công trình cấp điện xã Ba Trang, huyện Ba Tơ thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020, (5) dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp nhẹ Bình Hòa - Bình Phước.

6.11. Phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (Vốn xổ số kiến thiết) bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

6.12. Phân Bổ Nguồn Vốn Nước Ngoài (Viện Trợ Kinh Phí Sự Nghiệp) Từ Nguồn Trung Ương Bổ Sung Có Mục Tiêu Và Vốn Đối Ứng Ngân Sách Tỉnh Năm 2021.

6.13. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (báo cáo HĐND tỉnh lần 2).

6.14. Điều chỉnh chủ trương đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh.

7. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

8. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

9. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nêu tại  khoản 6 và 7 nêu trên.

10. Bế mạc.

 

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu