Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,194
Đang trực tuyến: 91
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 19/07/2021 06:39:52 AM)
Ban Pháp chế họp thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thứ 2
Sáng 15/7/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 về: Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tại cuộc họp, đa số đại biểu dự họp thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (mỗi thôn được bố trí 01 đồng chí), nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đa số đại biểu dự họp thống nhất với việc trình ban hành Nghị quyết nhằm thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành là: Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC và nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC. Đại biểu dự họp cũng nhất trí với việc bổ sung trường hợp miễn phí đối với: “Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Phí và lệ phí và tình hình thực tế ở địa phương và thống nhất với đề nghị giảm phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm giảm từ 70.000 đồng/hồ sơ xuống còn 30.000 đồng/hồ sơ; giảm phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm giảm từ 30.000 đồng/trường hợp xuống còn 25.000 đồng/trường hợp để phù hợp với thực tiễn của địa phương và tương đương với mức thu phí của các tỉnh lân cận có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng như tỉnh Quảng Nam, Bình Định.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu