Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,142
Đang trực tuyến: 88
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 19/07/2021 03:36:48 PM)
UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Sáng 19/7/2021, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã thông tin đến đại biểu tham dự kỳ họp về hoạt động chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) trên địa bàn tỉnh diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình phát triển KT - XH của tỉnh, ảnh hưởng lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như nguồn thu ngân sách của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển KT - XH trong trạng thái bình thường mới. Với sự quyết tâm cao, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình KT - XH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt được những kết quả nhất định. Kinh tế duy trì đà phát triển và có nhiều điểm sáng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 25.552,06 tỷ đồng, tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 46,74% kế hoạch năm, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,25%; công nghiệp - xây dựng tăng 3,50%; dịch vụ tăng 4,66%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,15%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 52.694,6 tỷ đồng, tăng 4,15% so cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 8.953 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ, đạt 51,1% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.366 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 51,7% so với kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 10.641 tỷ đồng (không tính hoàn thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xuất nhập khẩu), tăng 30,5% so với cùng kỳ, đạt 58,8% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước khoảng 5.590 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ, đạt 39,8% dự toán năm. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 10.682 tỷ đồng, giảm 25,2% so cùng kỳ năm trước, đạt trên 41% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Các ngành dịch vụ dần đi vào ổn định và có bước phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội  được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết tốt các điểm “nóng”, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. 

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII

UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Quy hoạch: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040.

- Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (Khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục rà soát tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, tập trung xử lý vướng mắc của các dự án. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị, nâng cấp đô thị theo lộ trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đề ra. Thẩm định, phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư xây dựng mới và theo dõi quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng các công trình đảm bảo đúng quy định.

- Triển khai các giải pháp tháo gỡ, khôi phục, thúc đẩy phát triển sản xuất và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh để thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình hiện nay theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 3594 ngày 29/5/2021, của UBND tỉnh tại Công văn số 2426 ngày 31/5/2021.

- Hoàn thành việc xây dựng Nghị quyết, Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa vào khai thác các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh; hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài nước gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng các loại hình và sản phẩm du lịch.

- Tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, triển khai sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ Hè - Thu năm 2021, đảm bảo thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2021, giai đoạn 2021-2025.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 ngày 09/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đấu giá các dự án khai thác quỹ đất, tăng thu tiền sử dụng đất như: Khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng, Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ... 

- Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thu hút đầu tư và thu hút vốn đầu tư toàn xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công; rà soát, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch để tạo điều kiện triển khai các dự án. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có địa chỉ cụ thể, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn, các dự án đầu tư có chất lượng, ưu tiên đối với lĩnh vực công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng đô thị, du lịch biển, du lịch sinh thái,... Xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc đối với các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và khu dân cư, khu đô thị từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; phê duyệt danh mục dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thiện phương án phân bổ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.

- Hoàn thành, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 13 huyện, thị xã, thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống của người học; tổ chức triển khai các công việc cần thiết cho khai giảng năm học mới và thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022. Tăng cường cơ sở vật chất, củng cố, duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm quá tải trong khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Triển khai thực hiện các nội dung liên quan về Chuyển đổi số, Đề án xây dựng và phát triển chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0. Tăng cường công tác quản lý báo chí và các hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, cấp phép cho lao động nước ngoài để giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư duy trì và phát triển sản xuất.

- Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 đến xã, phường, thị trấn theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông theo quy định. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu