Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,370
Đang trực tuyến: 65
 
Hội đồng nhân dân >> Chương trình hoạt động
(Đăng lúc: 09/01/2014 07:47:49 AM)
Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014
Sáng 08/01/2014, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp Ban để tổng kết, đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Năm 2013, Ban Văn hóa – Xã hội đã thực hiện hoàn thành 02 cuộc giám sát, 03 cuộc khảo sát; thẩm tra 07 tờ trình, đề án, báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh 03 Công văn trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội; thường xuyên theo dõi, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc UBND tỉnh thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban; tham dự các hội nghị, hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức... Nhìn chung, các hoạt động của Ban đã có nhiều tiến bộ hơn so với năm 2012. Nội dung các kiến nghị sau giám sát đúng quy định, phù hợp thực tiễn; các báo cáo thẩm tra cơ bản đạt chất lượng và nêu được những vấn đề cần thảo luận trước khi thông qua nghị quyết tại các kỳ họp...  

Năm 2014, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ tham mưu Thường trực tổ chức 01 cuộc giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của HĐND tỉnh về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 và tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 – 2013. Tổ chức 02 đợt khảo sát về tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở  trên địa bàn tỉnh và việc quản lý, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh - Ban Văn hóa - Xã hội họp triển khai nhiệm vụ năm 2014)

Bên cạnh đó, Ban sẽ theo dõi, thẩm tra 10 tờ trình, đề án, báo cáo do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp, trong đó một số đề án, chính sách quan trọng như: Đề án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020; Chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Chính sách tuyển chọn học sinh giỏi ở các Trường THPT trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ học tập ở bậc đại học bằng ngân sách tỉnh; Chính sách khen thưởng tài năng của tỉnh Quảng Ngãi...

Ngoài ra, Ban sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban trong năm 2013.

Quang Thái
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu