Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,180,299
Đang trực tuyến: 19
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tiếp công dân & xử lý đơn thư KN,TC
(Đăng lúc: 05/01/2014 04:20:36 PM)
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2014 của Đại biểu Quốc hội Khoá XIII
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH QUẢNG NGÃI
  Số: 572/TB-ĐQH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2013
 


 THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2014 của Đại biểu Quốc hội Khoá XIII
                                     
- Căn cứ Luật số 30/2001/QH10 ngày 25/12/2001 về Tổ chức Quốc hội; Luật số 83/2007/QH11 ngày 02/04/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;
- Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
- Căn cứ Luật số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 về khiếu nại, tố cáo, Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, Tố cáo;
- Thực hiện Điều 24, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân;
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2014 của Đại biểu Quốc hội khoá XIII như sau:
 Tháng
 Ngày
Họ, tên, chức vụ người tiếp 
2
28/02/2014
Đinh Thị Phương Lan - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách
3
31/3/2014
Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT- ĐBQH
4
05/5/2014
 
 Trịnh Đình Thạch - UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
6
30/6/2014
Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT- ĐBQH
7
30/7/2014
Trịnh Đình Thạch- UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH
8
01/9/2014
Đinh Thị Phương Lan - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách
9
30/9/2014
Trịnh Đình Thạch - UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh- Trưởng Đoàn ĐBQH
11
01/11/2014
Đinh Thị Phương Lan - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách
12
30/12/2014
Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT- ĐBQH
       Theo lịch phân công trên, Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh đề nghị các Đại biểu Quốc hội chủ động sắp xếp thời gian để  thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật ./.
 
Nơi nhận:
- TU, HĐND, UBND, UBMT tỉnh
- Thanh tra tỉnh, Phòng tiếp công dân;
- Các ĐBQH trong Đoàn;
- C, PVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- T,P Phòng DN-TT;
- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN
 
(Đã ký)
 
Đinh Thị Phương Lan
 

 

 
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu