Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,357
Đang trực tuyến: 52
 
Hội đồng nhân dân >> Chương trình hoạt động
(Đăng lúc: 09/01/2014 09:56:22 AM)
Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp để đánh giá kết quả công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014
Chiều ngày 08/01/2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014.

Trong năm 2013, Ban Kinh tế và Ngân sách đã hoàn thành tốt Kế hoạch công tác đề ra và đạt được một số kết quả tốt như: về giám sát đã tổ chức thực hiện 01 cuộc, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện 01 cuộc; về khảo sát, tổ chức thực hiện 02 cuộc và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện 01 cuộc; về công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh, Ban đã thẩm tra 19 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, chiếm tỷ lệ gần 56% tổng số nghị quyết HĐND tỉnh ban hành năm 2013; ý kiến thẩm tra của Ban được các cơ quan chuyên môn cũng như đại biểu HĐND đánh giá cao, là cơ sở cho việc thảo luận và hoàn chỉnh nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngoài ra, Ban đã tích cực tham mưu, đề xuất cho Thường trực HĐND tỉnh 60 công văn trả lời ý kiến theo đề nghị UBND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách; tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

(Ảnh - Quang cảnh cuộc họp của Ban Kinh tế và Ngân sách)

Nhìn chung, trong năm 2013, Ban Kinh tế và Ngân sách đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh để thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra; chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban ngày càng được nâng lên.

Về Kế hoạch công tác năm 2014, Ban sẽ tổ chức thực hiện 02 cuộc giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 và giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện một số cuộc khảo sát phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra, tham mưu. Bên cạnh đó, Ban sẽ theo dõi thẩm tra 12 nội dung chuyên đề (chưa kể các nội dung thường kỳ) do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp, trong đó có một số nội dung quan trọng như: Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020; Chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020; Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển Khu đô thị Vạn Tường; Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…Ngoài ra, Ban sẽ tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2013 thuộc lĩnh vực của Ban./. 

  

KT&NS
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu