Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,380
Đang trực tuyến: 75
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Chương trình hoạt động
(Đăng lúc: 23/01/2014 11:23:23 AM)
Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2013
Năm 2013 là năm thứ 3 hoạt động của Đoàn ĐHQH tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016), với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, sự nỗ lực của từng ĐBQH trong Đoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên từng lĩnh vực:

1. Hoạt động xây dựng pháp luật

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến xây dựng luật với sự tham gia của UBND các cấp, Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, cùng với ý kiến góp ý của ĐBQH, Đoàn đã tổng hợp xây dựng 15 Báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng luật gửi UBTVQH (gồm: Luật phòng, chống thiên tai; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật hòa giải cơ sở; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật phòng, chống khủng bố; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật đất đai (sửa đổi); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật việc làm). Các báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng luật và các ý kiến thảo luận trực tiếp của ĐBQH trong Đoàn không ngừng được nâng cao, nhiều nội dung được Ban soạn thảo tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật.

(Ảnh - Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp)

2. Hoạt động giám sát

Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện giám sát 04 chuyên đề theo yêu cầu của UBTVQH, gồm: Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản GĐ 2006-2012; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, xây dựng 04 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc trong cơ chế chính sách, công tác điều hành, xác định các nguyên nhân, giải pháp và đề xuất, kiến nghị đến cơ quan chức năng với 58 nội dung(trong đó: Trung ương 37 nội dung; địa phương và đối tượng chịu sự giám sát 21 nội dung). Nội dung các kiến nghị sau giám sát phù hợp với yêu cầu thực tế, góp phần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, cơ quan chịu sự giám sát và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực giám sát. Hầu hết các kiến nghị sau giám sát đều được các cơ quan chịu sự giám sát tiếp thu, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị sau giám sát.

Tham gia, phối hợp với 6 Đoàn công tác của các cơ quan Quốc hội về giám sát, khảo sát tại tỉnh với nhiều nội dung quan trọng về: tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện dự toán năm 2013, quyết toán NSNN năm 2011, thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp; về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, thi đua - khen thưởng, bảo hiểm y tế và dân số; về bảo vệ môi trường tại một số cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; tình hình kiến nghị và trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến việc giải quyết các khó khăn trong sản xuất và đời sống nhân dân; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012.

3. Công tác tiếp xúc cử tri và xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước, sau kỳ họp thứ 5 và thứ 6 tại 32 xã, phường, thị trấn thuộc 13/14 huyện, thành phố trong tỉnh; tiếp xúc chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 30a; Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới và tiếp xúc cử tri nơi cư trú của ĐBQH.

Nhờ có sự chuẩn bị tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Lịch tiếp xúc cử tri trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh, địa phương và Báo Quảng Ngãi; sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp nên số lượng cử tri đến tham gia các buổi tiếp xúc khá đông, cử tri đã tích cực phản ánh ý kiến, kiến nghị trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng và xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật.

(Ảnh - Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội)

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét, tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị theo đúng thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xem xét, giải quyết.

Những kiến nghị của Đoàn đều được các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp thu và tổng hợp, phản ánh và trả lời tại trước kỳ họp Quốc hội. Trong năm, Đoàn đã nhận được 41 văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi của 13 Bộ, ngành; tiếp nhận văn bản của UBND tỉnh liên quan đến việc chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương xử lý các kiến nghị tại địa phương. Tất cả văn bản trả lời kiến nghị cử tri được Đoàn xem xét, chọn lựa nội dung chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, thực hiện, theo dõi và thông báo cho cử tri theo quy định.

4. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Trong năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 06 kỳ tiếp dân định kỳ vào ngày 30 hằng tháng, với 96 lượt công dân đến trình bày sự việc. Các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe ý kiến của công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải thích, hướng dẫn từng trường hợp cho công dân để thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện các hành vi, thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, lãnh đạo Đoàn ĐBQH cũng đã thường xuyên tiếp xúc, giải thích, hướng dẫn công dân đến cơ quan khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng các quy định pháp luật; chỉ đạo, bố trí cán bộ dân nguyện và pháp luật tham gia đầy đủ các kỳ tiếp công dân của UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng để nắm bắt tình hình.

- Tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đều được đăng ký vào sổ theo dõi và xem xét, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Trong năm, Đoàn đã tiếp nhận 366 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành văn bản chuyển 86 đơn khiếu nại, tố cáo hợp lệ đến cơ quan chức năng; hướng dẫn cho công dân đối với 35 trường hợp; số thư còn lại (245 đơn) do trùng lắp, không hợp lệ được hướng dẫn, lưu đơn và yêu cầu công dân thực hiện theo đúng quy định. Đoàn ĐBQH đã nhận được văn bản trả lời, báo cáo tình hình, kết quả xử lý của các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đối với 59 đơn, trường hợp. Các vụ việc còn lại được Đoàn tiếp tục theo dõi, đôn đốc cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

5. Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội

Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tham dự đầy đủ kỳ họp thứ 5 và thứ 6. Trên cơ sở thu thập thông tin từ các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, làm việc với cơ quan chức năng ở địa phương, các ĐBQH trong Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận hầu hết các vấn đề về: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; các nội dung giám sát báo cáo tại kỳ họp; về các chương trình, dự án, đề án Chính phủ trình Quốc hội; báo cáo hoạt động của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; tham gia góp ý kiến xây dựng Hiến pháp, các dự án luật và chất vấn các thành viên Chính phủ; bầu nhân sự Chính phủ, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội,... Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu đã không ngừng nghiên cứu, nâng cao số lượng và chất lượng các ý kiến tham gia thảo luận, kiến nghị tại các phiên thảo luận tổ và hội trường.

 

(Ảnh - Đại biểu Trịnh Đình Thạch phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII)

Trong thời gian tham dự kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn cũng đã tích cực trao đổi với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và các tỉnh bạn để tranh thủ đề đạt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chính quyền tỉnh, góp phần tạo mối quan hệ tốt đẹp cho tỉnh. Đồng thời, tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân dân quê Quảng Ngãi đang công tác, sinh sống tại Hà Nội; tổ chức gặp mặt sinh viên, học viên Quảng Ngãi đang học tập, nghiên cứu tại Hà Nội để truyền tải thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ, động viên, khuyến khích tinh thần xây dựng quê hương.

6. Một số hoạt động khác

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực tổ chức, thực hiện một số hoạt động khác tại địa phương như: tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tổng kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp, các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể để nắm bắt thông tin và tham gia đóng góp ý kiến; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào tại địa phương nhân dịp các ngày Lễ lớn và Tết cổ truyền; phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp 4 bên... tạo điều kiện cho Đoàn ĐBQH, ĐBQH thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đoàn ĐBQH. 

(Ảnh - Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp)

Tiếp tục kế thừa và phát huy có hiệu quả những kết quả đạt được, trong năm 2014, các ĐBQH trong Đoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, giữ vững niềm tin của cử tri.

Hoàng Tân - Lượt ghi
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu