Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,392,062
Đang trực tuyến: 127
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ Kỳ họp 21
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 14/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 (bao gồm vốn năm 2019 kéo dài) nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 11/11/2020 Đang hiệu lực
2 15/2020/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch năm 2020 (bao gồm vốn năm 2019 kéo dài) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiê 11/11/2020 Đang hiệu lực
3 16/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/11/2020 Đang hiệu lực
4 17/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức phụ cấp đối với 11/11/2020 Đang hiệu lực
5 18/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục 11/11/2020 Đang hiệu lực
6 35/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2020 Đang hiệu lực
7 36/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2020 Đang hiệu lực
8 37/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2020 Đang hiệu lực
9 38/NQ-HĐND Về việc tổ chức lại các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2020 Đang hiệu lực
10 39/NQ-HĐND Về bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 11/11/2020 Đang hiệu lực
11 40/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường 11/11/2020 Đang hiệu lực
Có 11 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu