Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,012
Đang trực tuyến: 85
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ Kỳ họp 24
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 02/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
2 03/2021/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 12/3/2021 Đang hiệu lực
3 04/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
4 05/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
5 06/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
6 07/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000m, tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra 12/3/2021 Đang hiệu lực
7 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
8 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng dân dân tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
9 10/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
10 05/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/3/2021 Đang hiệu lực
11 06/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/3/2021 Đang hiệu lực
12 07/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thạch Bích, tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
13 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân khai kinh phí quy hoạch năm 2021 (vốn sự nghiệp) 12/3/2021 Đang hiệu lực
14 09/NQ-HĐND Nghị quyết về phân khai kinh phí thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh 12/3/2021 Đang hiệu lực
15 01/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Quảng Ngãi 3/2/2021 Đang hiệu lực
16 PL 01/2021/NQ-HĐND Phụ lục mức chi công tác bầu cử 3/2/2021 Đang hiệu lực
Có 16 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu