Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,786,478
Đang trực tuyến: 291
 
Nghị quyết HĐND tỉnh >> NQ Kỳ họp 1
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 18/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 2/7/2021 Đang hiệu lực
2 19/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 2/7/2021 Đang hiệu lực
3 20/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 2/7/2021 Đang hiệu lực
4 21/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 2/7/2021 Đang hiệu lực
5 11/2021/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 24/6/2021 Đang hiệu lực
6 01/NQ-HĐND Về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
7 02/NQ-HĐND Về kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
8 03/NQ-HĐND Về kết quả bầu Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
9 04/NQ-HĐND Về kết quả bầu Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
10 05/NQ-HĐND Về kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
11 06/NQ-HĐND Về kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
12 07/NQ-HĐND Về kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
13 08/NQ-HĐND Về kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
14 09/NQ-HĐND Về kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
15 10/NQ-HĐND Về kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
16 11/NQ-HĐND Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
17 12/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/6/2021 Đang hiệu lực
18 13/NQ-HĐND Về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 30/7/2021 Đang hiệu lực
Có 18 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu