Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 291,322
Đang trực tuyến: 59
 
Văn bản HĐND >> Ý kiến, kiến nghị cử tri
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 144/BC-UBND Báo cáo Giám sát kết quả giải quyết ý kiến chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XIII nêu tại Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh 19/7/2022 Đang hiệu lực
2 Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo địa phương (phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022) 29/4/2022 Đang hiệu lực
3 Tóm tắt các báo cáo, nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 29/4/2022 Đang hiệu lực
4 65/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến (Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) 25/4/2022 Đang hiệu lực
5 70/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022) 26/4/2022 Đang hiệu lực
6 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2022 Đang hiệu lực
7 340/HĐND-VP Về việc đề nghị giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII 29/12/2021 Đang hiệu lực
8 358/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 1/12/2021 Đang hiệu lực
9 246/BC-HĐND Giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh 26/11/2021 Đang hiệu lực
10 154/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri 29/9/2021 Đang hiệu lực
11 Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021) 29/9/2021 Đang hiệu lực
12 227/HĐND-VP Thường trực HĐND tỉnh về việc yêu cầu tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 bằng các hình thức phù hợp 24/9/2021 Đang hiệu lực
13 Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 24/9/2021 Đang hiệu lực
14 BC 151/BC-UBND về Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi (File Word) 24/9/2021 Đang hiệu lực
15 Báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2021 24/9/2021 Đang hiệu lực
16 181/BC-HĐND Một số hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 27/9/2021 Đang hiệu lực
17 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XIII 24/9/2021 Đang hiệu lực
18 18/KH-ĐĐBQH KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI 24/9/2021 Đang hiệu lực
19 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV 24/9/2021 Đang hiệu lực
20 212/HĐND-VP V/v đặt vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XIII (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) 16/9/2021 Đang hiệu lực
21 207/HĐND-VP V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 7/9/2021 Đang hiệu lực
22 146/BC-HĐND Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XII 19/8/2021 Đang hiệu lực
23 129/HĐND-VP V/v đề nghị giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại Báo cáo 280/BC-MTTQ-BTT ngày 18/6/2021 của UBMTTQVN tỉnh 5/7/2021 Đang hiệu lực
24 280/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 18/6/2021 Đang hiệu lực
25 81/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri năm 2020 2/6/2021 Đang hiệu lực
Có 25 văn bản
 
THÔNG BÁO
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu