Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,035,638
Đang trực tuyến: 70
 
TÀI LIỆU KỲ HỌP 3
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 25/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 1/9/2021 Đang hiệu lực
2 Về kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 1/9/2021 Đang hiệu lực
3 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3 7/9/2021 Đang hiệu lực
4 111/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 27/8/2021 Đang hiệu lực
5 Báo cáo 156 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Kèm theo TTr 111) 1/9/2021 Đang hiệu lực
6 Báo cáo 3645 của Công an tỉnh giải trình nội dung Báo cáo 156 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/9/2021 Đang hiệu lực
7 107/TTr-UBND Tờ trình Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2021 20/8/2021 Đang hiệu lực
8 BC 160 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (kèm theo Tờ trình số 107) 1/9/2021 Đang hiệu lực
9 Giải trình kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình MTQG XDNT mới năm 2021 7/9/2021 Đang hiệu lực
10 125/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/9/2021 Đang hiệu lực
11 Báo cáo số 168 thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 (Kèm TTr 125) 7/9/2021 Đang hiệu lực
12 124/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 1/9/2021 Đang hiệu lực
13 Báo cáo 137/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2021 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 1/9/2021 Đang hiệu lực
14 BC 164 thẩm tra Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Tờ trình số 124/TTr-UBND) 7/9/2021 Đang hiệu lực
15 116/Tr-UBND Tờ trình Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương 30/8/2021 Đang hiệu lực
16 112/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng khu du lịch Mỹ Khê 28/8/2021 Đang hiệu lực
17 Tài liệu kèm theo Tờ trình số 112/TTr-UBND 31/8/2021 Đang hiệu lực
18 BC 165 thẩm tra chủ trương đầu tư Cơ sở hạ tầng khu du lịch Mỹ Khê, kèm theo Tờ trình 112 7/9/2021 Đang hiệu lực
19 117/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) 28/8/2021 Đang hiệu lực
20 BC 162 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) kèm theo Tờ trình 117/TTr-UBND 6/9/2021 Đang hiệu lực
21 119/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh 28/8/2021 Đang hiệu lực
22 Tài liệu kèm theo Tờ trình số 119/TTr-UBND 31/8/2021 Đang hiệu lực
23 Báo cáo 167 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh kèm theo Tờ trình số 119/TTr-UBND 7/9/2021 Đang hiệu lực
24 85/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi (Hạng mục: Nhà làm việc, Nhà thực hành, ứng dụng KHCN và các hạng mục phụ trợ) 9/7/2021 Đang hiệu lực
25 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ) kèm theo Tờ trình 85/TTr-UBND 1/9/2021 Đang hiệu lực
26 82/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; xây dựng kho dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế số 9/7/2021 Đang hiệu lực
27 Báo cáo 161 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi – Xây dựng kho dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế số (kèm theo Tờ trình số 82) 1/9/2021 Đang hiệu lực
28 113/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 28/8/2021 Đang hiệu lực
29 BC 166 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông kèm theo Tờ trình số 113 7/9/2021 Đang hiệu lực
30 89/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất 9/7/2021 Đang hiệu lực
31 BC 156 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất (kèm theo Tờ trình số 89) 1/9/2021 Đang hiệu lực
32 87/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Đầu tư Trụ sở II, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) 8/7/2021 Đang hiệu lực
33 BC 159 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Đầu tư Trụ sở II, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) kèm theo Tờ trình số 87 1/9/2021 Đang hiệu lực
34 169/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát công tác phòng, chống Covid -19 trên địa bàn tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh 7/9/2021 Đang hiệu lực
Có 34 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu