Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,391,813
Đang trực tuyến: 149
 
TÀI LIỆU KỲ HỌP 6
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 57/TB-HĐND Về việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu và bộ phận phục vụ kỳ họp thứ 6 (thường lệ cuối năm 2021), HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/11/2021 Đang hiệu lực
2 312/HĐND-VP Về việc thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 26/11/2021 Đang hiệu lực
3 29/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 18/11/2021 Đang hiệu lực
4 56/TB-HĐND Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6 (thường lệ cuối năm 2021), HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 26/11/2021 Đang hiệu lực
5 224/TTr-UBND Về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn thu tiền sử dụng đất 1/12/2021 Đang hiệu lực
6 223/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025 1/12/2021 Đang hiệu lực
7 222/TTr-UBND Về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn thu tiền sử dụng đất 30/11/2021 Đang hiệu lực
8 6475/UBND-KTTH Về việc đính chính thông tin nguồn vốn trong các văn bản trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022 30/11/2021 Đang hiệu lực
9 220/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh giao tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 30/11/2021 Đang hiệu lực
10 219/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 26/11/2021 Đang hiệu lực
11 218/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về tạm giao tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 26/11/2021 Đang hiệu lực
12 217/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn,tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/11/2021 Đang hiệu lực
13 254/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/11/2021 Đang hiệu lực
14 216/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/11/2021 Đang hiệu lực
15 258/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/11/2021 Đang hiệu lực
16 215/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Giải phòng mặt bằng, xây dựng tường rào (khu A-B) Trường Đại học Phạm Văn Đồng 22/11/2021 Đang hiệu lực
17 214/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 22/11/2021 Đang hiệu lực
18 213/TTr-UBND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi 22/11/2021 Đang hiệu lực
19 212/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng và các hạng mục phụ trợ thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ 22/11/2021 Đang hiệu lực
20 211/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh 22/11/2021 Đang hiệu lực
21 210/TTr-UBND Về việc đề nghị giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 22/11/2021 Đang hiệu lực
22 207/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ NQ số 01/2014/NQ-HĐND và NQ số 31/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh đạt Giải thưởng HCM, Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi KV quốc gia, quốc gia, KV quốc tế, quốc tế 22/11/2021 Đang hiệu lực
23 260/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ NQ số 01/2014/NQ-HĐND và NQ số 31/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh đạt Giải thưởng HCM, Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi KV quốc gia, quốc gia, KV quốc tế, quốc tế 1/12/2021 Đang hiệu lực
24 205/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 22/11/2021 Đang hiệu lực
25 204/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/11/2021 Đang hiệu lực
26 203/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 22/11/2021 Đang hiệu lực
27 201/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 23/11/2021 Đang hiệu lực
28 200/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 – năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 - 2025 23/11/2021 Đang hiệu lực
29 199/TTr-UBND Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương 22/11/2021 Đang hiệu lực
30 198/TTr-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và phân bổ vốn trung hạn cho các dự án đủ điều kiện thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương 22/11/2021 Đang hiệu lực
31 196/TTr-UBND Về xin ý kiến phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương 19/11/2021 Đang hiệu lực
32 195/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/11/2021 Đang hiệu lực
33 194/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 19/11/2021 Đang hiệu lực
34 193/TTr-UBND Ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/11/2021 Đang hiệu lực
35 253/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/11/2021 Đang hiệu lực
36 191/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/11/2021 Đang hiệu lực
37 250/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/11/2021 Đang hiệu lực
38 190/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ngãi 18/11/2021 Đang hiệu lực
39 249/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ngãi 29/11/2021 Đang hiệu lực
40 189/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/11/2021 Đang hiệu lực
41 184/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/11/2021 Đang hiệu lực
42 248/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm 29/11/2021 Đang hiệu lực
43 21/TTr-HĐND Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 22/11/2021 Đang hiệu lực
44 20/TTr-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 11/11/2021 Đang hiệu lực
45 255/BC-HĐND Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi 30/11/2021 Đang hiệu lực
46 259/BC-HĐND Kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2019 - 2021 30/11/2021 Đang hiệu lực
47 359/BC-MTTQ-BTT Báo cáo ý kiến, kiến nghị cử tri và mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 (tóm tắt) 2/12/2021 Đang hiệu lực
48 358/BC-MTTQ-BTT Báo cáo ý kiến, kiến nghị cử tri và mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 1/12/2021 Đang hiệu lực
49 252/BC-HĐND Về việc xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh 30/11/2021 Đang hiệu lực
50 247/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh năm 2021; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 26/11/2021 Đang hiệu lực
  1    2     Có 67 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu