Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,578,909
Đang trực tuyến: 86
 
TL kỳ họp 21
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 16/QĐ-HĐND Về việc triệu tập Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 3/11/2020 Đang hiệu lực
2 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 21 10/11/2020 Đang hiệu lực
3 268/HĐND-VP Về việc cung cấp tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 21 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII 5/11/2020 Đang hiệu lực
4 112/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/10/2020 Đang hiệu lực
5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình 112 10/11/2020 Đang hiệu lực
6 113/TTr-UBND Ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập 30/10/2020 Đang hiệu lực
7 Báo cáo thẩm tra Tờ trình 113 10/11/2020 Đang hiệu lực
8 114/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Vạn Tường 5/11/2020 Đang hiệu lực
9 Báo cáo thẩm tra Tờ trình 114 10/11/2020 Đang hiệu lực
10 115/TTr-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và năm 2020 (bao gồm vốn năm 2019 kéo dài) 5/11/2020 Đang hiệu lực
11 Báo cáo thẩm tra Tờ trình 115 10/11/2020 Đang hiệu lực
12 116/TTr-UBND Về việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020 5/11/2020 Đang hiệu lực
13 Báo cáo thẩm tra Tờ trình 116 10/11/2020 Đang hiệu lực
14 117/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức ph 5/11/2020 Đang hiệu lực
15 Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 117 10/11/2020 Đang hiệu lực
16 119/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 9/11/2020 Đang hiệu lực
17 103/TTr-UBND Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới 26/10/2020 Đang hiệu lực
18 102/TTr-UBND V/v bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 29/10/2020 Đang hiệu lực
19 104/TTr-UBND V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 26/10/2020 Đang hiệu lực
Có 19 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu