Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,180,356
Đang trực tuyến: 67
 
Văn bản >> Quốc hội
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN LUẬT TRỒNG TRỌT 17/5/2018 Đang hiệu lực
2 TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN LUẬT CHĂN NUÔI 17/5/2018 Đang hiệu lực
3 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 17/5/2018 Đang hiệu lực
4 BẢNG SO SÁNH GIỮA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN HÀNH VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 17/5/2018 Đang hiệu lực
5 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 17/5/2018 Đang hiệu lực
6 Tờ trình về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 17/5/2018 Đang hiệu lực
7 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH LUẬT TỐ CÁO SỬA ĐỔI - BẢN MỚI - NGÀY 04.5.2018 11/5/2018 Đang hiệu lực
8 DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO SỬA ĐỔI - BẢN MỚI - NGÀY 04.5.2018 9/5/2018 Đang hiệu lực
9 DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI) 9/5/2018 Đang hiệu lực
10 Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 17/4/2018 Đang hiệu lực
11 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 17/4/2018 Đang hiệu lực
12 Tài liệu lấy ý kiến dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ 22/3/2018 Đang hiệu lực
13 Tài liệu lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 22/3/2018 Đang hiệu lực
14 TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT QUỐC PHÒNG 23/2/2018 Chưa có hiệu lực
15 Tài liệu lấy ý kiến dự thảo Luật An ninh mạng 23/2/2018 Chưa có hiệu lực
16 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 24/11/2015 Đang hiệu lực
17 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2013 Đang hiệu lực
Có 17 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu