Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,391,726
Đang trực tuyến: 208
 
Văn bản >> Quốc hội
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 61/KH-ĐĐBQH Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 10/11/2021 Đang hiệu lực
2 DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 18/2/2021 Đang hiệu lực
3 Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) 18/2/2021 Đang hiệu lực
4 DỰ THẢO LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 22/10/2020 Đang hiệu lực
5 TỜ TRÌNH Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 22/10/2020 Đang hiệu lực
6 BÁO CÁO Tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS 22/10/2020 Đang hiệu lực
7 DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 22/10/2020 Đang hiệu lực
8 BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 22/10/2020 Đang hiệu lực
9 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 21/10/2020 Đang hiệu lực
10 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 21/10/2020 Đang hiệu lực
11 LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 21/10/2020 Đang hiệu lực
12 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 21/10/2020 Đang hiệu lực
13 DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ 21/10/2020 Đang hiệu lực
14 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 21/10/2020 Đang hiệu lực
15 Hồ sơ tài liệu dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) 22/9/2020 Đang hiệu lực
16 Giấy mời họp Luật Biên phòng Việt Nam 9/9/2020 Đang hiệu lực
17 DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 9/9/2020 Đang hiệu lực
18 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam 9/9/2020 Đang hiệu lực
19 DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (sửa đổi) 4/9/2020 Đang hiệu lực
20 Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) 4/9/2020 Đang hiệu lực
21 GIẤY MỜI Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 3/9/2020 Đang hiệu lực
22 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 3/9/2020 Đang hiệu lực
23 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 3/9/2020 Đang hiệu lực
24 DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ 3/9/2020 Đang hiệu lực
25 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 3/9/2020 Đang hiệu lực
26 TỜ TRÌNH Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 10/7/2020 Đang hiệu lực
27 LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI) 10/7/2020 Đang hiệu lực
28 DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI) 11/5/2020 Đang hiệu lực
29 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) 11/5/2020 Đang hiệu lực
30 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 11/5/2020 Đang hiệu lực
31 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 11/5/2020 Đang hiệu lực
32 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ 6/5/2020 Đang hiệu lực
33 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
34 DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) 6/5/2020 Đang hiệu lực
35 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
36 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU 29/4/2020 Đang hiệu lực
37 Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 29/4/2020 Đang hiệu lực
38 DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 29/4/2020 Đang hiệu lực
39 Tờ trình Luật Biên phòng Việt Nam 29/4/2020 Đang hiệu lực
40 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 28/4/2020 Đang hiệu lực
41 Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 28/4/2020 Đang hiệu lực
42 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG 17/4/2020 Đang hiệu lực
43 Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 17/4/2020 Đang hiệu lực
44 DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN 26/2/2020 Đang hiệu lực
45 Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 26/2/2020 Đang hiệu lực
46 Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 26/2/2020 Đang hiệu lực
47 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP SỐ 13/2012/QH13 26/2/2020 Đang hiệu lực
48 Báo cáo Tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 26/2/2020 Đang hiệu lực
49 Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 26/2/2020 Đang hiệu lực
50 TỜ TRÌNH Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) 4/10/2019 Đang hiệu lực
  1    2     Có 75 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu