Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,038,009
Đang trực tuyến: 23
 
Nghị quyết HĐND tỉnh
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 34/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
2 33/2015/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
3 32/2015/NQ-HĐND Về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
4 31/2015/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao 14/12/2015 Đang hiệu lực
5 30/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
6 29/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
7 28/2015/NQ-HĐND Qui định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
8 27/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
9 26/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
10 25/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
11 24/2015/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 14/12/2015 Đang hiệu lực
12 23/2015/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 14/12/2015 Đang hiệu lực
13 22/2015/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 14/12/2015 Đang hiệu lực
14 21/2015/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
15 20/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 14/12/2015 Đang hiệu lực
16 19/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
17 09/2015/NQ-HĐND Về nghiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 20/7/2015 Đang hiệu lực
18 10/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 20/7/2015 Đang hiệu lực
19 11/2015/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 20/7/2015 Đang hiệu lực
20 12/2015/NQ-HĐND Thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi 20/7/2015 Đang hiệu lực
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 348 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu