Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,237,268
Đang trực tuyến: 100
 
Nghị quyết HĐND tỉnh >> NQ HĐND tỉnh khóa XI
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 21/2015/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
2 20/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 14/12/2015 Đang hiệu lực
3 19/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
4 09/2015/NQ-HĐND Về nghiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 20/7/2015 Đang hiệu lực
5 10/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 20/7/2015 Đang hiệu lực
6 11/2015/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 20/7/2015 Đang hiệu lực
7 12/2015/NQ-HĐND Thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi 20/7/2015 Đang hiệu lực
8 13/2015/NQ-HĐND Thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 20/7/2015 Đang hiệu lực
9 14/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thư viện trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi 20/7/2015 Đang hiệu lực
10 01/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 22/4/2015 Đang hiệu lực
11 02 /2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020 22/4/2015 Đang hiệu lực
12 03 /2015/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
13 04/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
14 05/2015/NQ-HĐND Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
15 06/2015/NQ-HĐND Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
16 07/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
17 08/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
18 26/2014/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 16/12/2014 Đang hiệu lực
19 27/2014/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 16/12/2014 Đang hiệu lực
20 PL 27/2014/NQ-HĐND Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh 16/12/2014 Đang hiệu lực
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 195 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu