Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,237,278
Đang trực tuyến: 108
 
Nghị quyết HĐND tỉnh >> NQ HĐND tỉnh khóa XI
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 10/2013/NQ-HĐND Thông qua chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 10/7/2013 Đang hiệu lực
2 09/2013/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/7/2013 Đang hiệu lực
3 PL kèm NQ số 08 /NQ-HĐND Phụ lục kèm Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ngày 10/7/2013 10/7/2013 Đang hiệu lực
4 08/2013/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 10/7/2013 Đang hiệu lực
5 PL kèm NS số 06/2013/NQ-HĐND Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 13/3/2013 Đang hiệu lực
6 06/2013/NQ-HĐND Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi 13/3/2013 Đang hiệu lực
7 05/2013/NQ-HĐND Sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 13/3/2013 Đang hiệu lực
8 04/2013/NQ-HĐND Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi 13/3/2013 Đang hiệu lực
9 03/2013/NQ-HĐND Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/3/2013 Đang hiệu lực
10 02/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016 13/3/2013 Đang hiệu lực
11 01/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016 13/3/2013 Đang hiệu lực
12 37/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI 10/12/2012 Hết hiệu lực
13 36/NQ-HĐND Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI 10/12/2012 Hết hiệu lực
14 35/2012/NQ-HĐND Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2012 Đang hiệu lực
15 34/2012/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015 10/12/2012 Đang hiệu lực
16 33/2012/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2012 Đang hiệu lực
17 32/2012/NQ-HĐND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2012 Đang hiệu lực
18 31/2012/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015 10/12/2012 Đang hiệu lực
19 30/2012/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 10/12/2012 Đang hiệu lực
20 29/2012/NQ-HĐND Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 10/12/2012 Hết hiệu lực
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 195 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu