Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,180,317
Đang trực tuyến: 33
 
Nghị quyết HĐND tỉnh >> NQ HĐND tỉnh khóa XI
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 33/2011/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 12/12/2011 Hết hiệu lực
2 32/2011/NQ-HĐND Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/12/2011 Đang hiệu lực
3 31/2011/NQ-HĐND Quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/12/2011 Đang hiệu lực
4 30/NQ-HĐND Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh 12/12/2011 Hết hiệu lực
5 29/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 12/12/2011 Hết hiệu lực
6 28/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012 12/12/2011 Hết hiệu lực
7 PL kèm NQ số 28/2011/NQ-HĐND Phụ lục Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 12/12/2011 Hết hiệu lực
8 27/2011/NQ-HĐND thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 27/10/2011 Đang hiệu lực
9 26/2011/NQ-HĐND thông qua Đề án xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 27/10/2011 Đang hiệu lực
10 25/2011/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 27/10/2011 Đang hiệu lực
11 24/2011/NQ-HĐND Chương trình mục tiêu việc làm và giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 27/10/2011 Đang hiệu lực
12 23 /2011/NQ-HĐND Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 27/10/2011 Đang hiệu lực
13 22/2011/NQ-HĐND Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 27/10/2011 Đang hiệu lực
14 21/2011/NQ-HĐND Về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 22/7/2011 Đang hiệu lực
15 20/2011/NQ-HĐND Về việc Quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 22/7/2011 Hết hiệu lực
16 PL Kem NQ 20/2011/NQ-HĐND Quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 22/7/2011 Hết hiệu lực
17 19/2011/NQ-HĐND Về thông qua Đề án Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 22/7/2011 Đang hiệu lực
18 18/2011/NQ-HĐND Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/7/2011 Đang hiệu lực
19 17/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Ngãi 22/7/2011 Hết hiệu lực
20 16/2011/NQ-HĐND Thông qua đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 – 2015 22/7/2011 Đang hiệu lực
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 195 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu