Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,670
Đang trực tuyến: 306
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ kỳ họp 1
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 01/NQ-HĐND Về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
2 02/NQ-HĐND Về kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
3 03/NQ-HĐND Về việc thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
4 04/NQ-HĐND Về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
5 05/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
6 06/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
7 07/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
8 08/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
9 09/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
10 10/NQ-HĐND Về kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
11 11/NQ-HĐND Về kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
12 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
13 13/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/6/2016 Đang hiệu lực
14 14/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII 30/6/2016 Đang hiệu lực
15 15/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1/7/2016 Đang hiệu lực
16 16/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách ủy viên Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1/7/2016 Đang hiệu lực
17 17/NQ-HĐND Phê chuẩn ủy viên Ban văn hóa- xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1/7/2016 Đang hiệu lực
18 18/NQ-HĐND Phê chuẩn ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1/7/2016 Đang hiệu lực
19 19/NQ-HĐND Thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1/7/2016 Đang hiệu lực
Có 19 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu