Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,179,351
Đang trực tuyến: 88
 
Văn bản >> Tài liệu TXCT
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 211/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi 30/10/2020 Đang hiệu lực
2 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi 2/11/2020 Đang hiệu lực
3 207/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII 20/10/2020 Đang hiệu lực
4 260/HĐND-VP V/v cung cấp tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XII 27/10/2020 Đang hiệu lực
5 188/BC-HĐND Một số hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020 27/10/2020 Đang hiệu lực
6 208/BC-UBND Tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII 20/10/2020 Đang hiệu lực
7 TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; Báo cáo KT-XH; Dự kiến Chương trình Kỳ họp giữa năm 2020 28/5/2020 Đang hiệu lực
8 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 8/5/2020 Đang hiệu lực
9 73/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2020 29/4/2020 Đang hiệu lực
10 TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2020 29/4/2020 Đang hiệu lực
11 Báo cáo Kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30/9/2019 Đang hiệu lực
12 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) 26/9/2019 Đang hiệu lực
13 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 26/9/2019 Đang hiệu lực
14 171/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 25/9/2019 Đang hiệu lực
15 201/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII 23/9/2019 Đang hiệu lực
16 BC 202/BC-UBND Tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII 23/9/2019 Đang hiệu lực
17 V/v cung cấp tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 25/4/2019 Đang hiệu lực
18 TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI THÁNG 10 - 2018 28/9/2018 Đang hiệu lực
19 TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG KỲ GIỮA NĂM 2018 (FILE WORD) 26/4/2018 Đang hiệu lực
20 TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG KỲ GIỮA NĂM 2018 26/4/2018 Đang hiệu lực
21 TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG KỲ CUỐI NĂM 2017 26/9/2017 Đang hiệu lực
22 Phụ lục các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại Kỳ họp thứ 2, thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 4/10/2016 Đang hiệu lực
23 Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, cuối năm 2016 30/9/2016 Đang hiệu lực
24 Báo cáo tóm tắt Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm 2016 30/9/2016 Đang hiệu lực
25 Báo cáo tóm tắc Hoạt động của Thường trực, các Ban 9 tháng đầu năm 30/9/2016 Đang hiệu lực
26 Tài liệu tiếp xúc cử tri Tp Quảng Ngãi 30/9/2016 Đang hiệu lực
27 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Tư Nghĩa 30/9/2016 Đang hiệu lực
28 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Trà Bồng 30/9/2016 Đang hiệu lực
29 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Tây Trà 30/9/2016 Đang hiệu lực
30 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Sơn Tịnh 30/9/2016 Đang hiệu lực
31 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Sơn Tây 30/9/2016 Đang hiệu lực
32 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Sơn Hà 30/9/2016 Đang hiệu lực
33 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Hành 30/9/2016 Đang hiệu lực
34 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Mộ Đức 30/9/2016 Đang hiệu lực
35 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Minh Long 30/9/2016 Đang hiệu lực
36 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Lý Sơn 30/9/2016 Đang hiệu lực
37 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Đức Phổ 30/9/2016 Đang hiệu lực
38 Tài liệu tiếp xúc cử tri huyện Bình Sơn 30/9/2016 Đang hiệu lực
39 Tài liệu Tiếp xúc cử tri huyện Ba Tơ 30/9/2016 Đang hiệu lực
Có 39 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu