Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,786,515
Đang trực tuyến: 217
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ kỳ họp 4
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 29/2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
2 30/2016/NQ-HĐND Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
3 31/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
4 PL 31/2016/NQ-HĐND Phụ lục phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
5 32/2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
6 PL 32/2016/NQ-HĐND Phụ lục Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
7 33/2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
8 PL 33/2016/NQ-HĐND Phụ lục về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
9 34/2016/NQ-HĐND Về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
10 35/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2016 Đang hiệu lực
11 PL 35/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2016 Đang hiệu lực
12 36/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 14/12/2016 Đang hiệu lực
13 37/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
14 38/2016/NQ-HĐND Về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2016 Đang hiệu lực
15 39/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2016 Đang hiệu lực
16 40/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2016 Đang hiệu lực
17 41/2016/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2016 Đang hiệu lực
18 28/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 26/12/2016 Đang hiệu lực
19 27/NQ-HĐND Về Quyết định tổng biên chế công chức hành chính và tạm phê duyệt số lượng biên chế sự nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
20 26/NQ-HĐND Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII 14/12/2016 Đang hiệu lực
21 25/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 14/12/2016 Đang hiệu lực
22 24/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
23 PL 24/NQ-HĐND Phụ lục về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
24 23/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/12/2016 Đang hiệu lực
25 22/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/12/2016 Đang hiệu lực
Có 25 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu