Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,784,979
Đang trực tuyến: 84
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ kỳ họp 6
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 25/2017/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 14/7/2017 Đang hiệu lực
2 26/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV 14/7/2017 Đang hiệu lực
3 27/2017/NQ-HĐND Chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 14/7/2017 Đang hiệu lực
4 28/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 14/7/2017 Đang hiệu lực
5 29/2017/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 14/7/2017 Đang hiệu lực
6 30/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030 14/7/2017 Đang hiệu lực
7 31/2017/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2017 Đang hiệu lực
8 32/2017/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020 14/7/2017 Đang hiệu lực
9 33/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2017 Đang hiệu lực
10 34/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2017 Đang hiệu lực
11 35/2017/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2017 Đang hiệu lực
12 36/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2017 Đang hiệu lực
13 PL 36/2017/NQ-HĐND Phụ lục danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 14/7/2017 Đang hiệu lực
14 37/2017/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2017 Đang hiệu lực
15 38/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 14/7/2017 Đang hiệu lực
16 39/2017/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững 14/7/2017 Đang hiệu lực
17 40/2017/NQ-HĐND Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài 14/7/2017 Đang hiệu lực
18 41/2017/NQ-HĐND Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý 14/7/2017 Đang hiệu lực
19 PL 41/2017/NQ-HĐND Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 14/7/2017 Đang hiệu lực
20 03/NQ-HĐND Về việc thành lập mới một số thôn thuộc các xã của huyện Bình Sơn 14/7/2017 Đang hiệu lực
21 04/NQ-HĐND Về việc thông qua đề nghị công nhận các xã An Vĩnh, An Hải, An Bình thuộc huyện Lý Sơn là xã đảo 14/7/2017 Đang hiệu lực
22 05/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 14/7/2017 Đang hiệu lực
Có 22 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu