Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,391,983
Đang trực tuyến: 136
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ kỳ họp 12
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 32/2018/NQ-HĐND V/v thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/12/2018 Đang hiệu lực
2 31/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 14/12/2018 Đang hiệu lực
3 30/2018/NQ-HĐND Về phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 14/12/2018 Đang hiệu lực
4 29/2018/NQ-HĐND Về phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 14/12/2018 Đang hiệu lực
5 28/2018/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 14/12/2018 Đang hiệu lực
6 27/2018/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 14/12/2018 Đang hiệu lực
7 16/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017 14/12/2018 Đang hiệu lực
8 15/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 14/12/2018 Đang hiệu lực
9 14/NQ-HĐND Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII 14/12/2018 Đang hiệu lực
10 13/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 14/12/2018 Đang hiệu lực
11 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 13/12/2018 Đang hiệu lực
12 11/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 13/12/2018 Đang hiệu lực
13 10/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2018 Đang hiệu lực
14 09/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2018 Đang hiệu lực
15 08/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 11/12/2018 Đang hiệu lực
Có 15 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu