Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,391,911
Đang trực tuyến: 134
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ Kỳ họp 16
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 14/2019/NQ-HĐND Về phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách trung ương trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện các đề án, nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 8/11/2019 Đang hiệu lực
2 PL kem NQ 14/2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 08/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 8/11/2019 Đang hiệu lực
3 15/2019/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 8/11/2019 Đang hiệu lực
4 PL kem NQ 15/2019 Phụ lục Kèm theo Nghị quyết số:15/2019/NQ-HĐND ngày 08/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 8/11/2019 Đang hiệu lực
5 21/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn 8/11/2019 Đang hiệu lực
6 22/NQ-HĐND Về khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2019 8/11/2019 Đang hiệu lực
7 23/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 8/11/2019 Đang hiệu lực
Có 7 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu